Uitvoering ex artikel 68 van de Pachtwet (voor Friesland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-06-1986.
Geldend van 25-06-1986 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk J2714
Identificatienummer BWBR0003983
Rechtsgebied Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 25-06-1986

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
25-06-1986 Nieuwe-regeling 02-06-1986 Stcrt. 1986, 105 J2714 02-06-1986 Stcrt. 1986, 105
Naar boven