Aanwijzing als instellingen van wetenschap of onderzoek

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geldend van 01-05-1987 t/m 12-01-2006

Aanwijzing als instellingen van wetenschap of onderzoek

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 37, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-01-2006]

Als instellingen van wetenschap of onderzoek, bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410), worden aangewezen:

  • a. de Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut;

  • b. de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht;

  • c. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Artikel 2

[Vervallen per 13-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop hoofdstuk VI van de wet in werking treedt.

's-Gravenhage, 26 mei 1986.

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina