Landbouwkwaliteitsregeling vaststelling bewijsstukken

[Regeling vervallen per 27-11-2005.]
Geldend van 30-01-1994 t/m 26-11-2005

Landbouwkwaliteitsregeling vaststelling bewijsstukken

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 8 van het Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen (Stb. 1980, 632);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-11-2005]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde bewijsstukken liggen ter inzage ten kantore van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Lisse.

Artikel 2

[Vervallen per 27-11-2005]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Landbouwkwaliteitsregeling vaststelling bewijsstukken’.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 juni 1986.

's-Gravenhage, 20 mei 1986

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina