Aanwijzing opsporingsambtenaren

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-03-2013.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 24-05-1996 t/m heden

Aanwijzing opsporingsambtenaren

De minister van Justitie,

In overeenstemming met de minister van Landbouw en Visserij;

Gelet op de artikelen 1 onder 4°, en 17, eerste lid onder 2°, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw en Visserij worden aangewezen als ambtenaar belast met de opsporing van als economisch delict strafbaar gestelde overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Vestigingswet detailhandel en de Handelsregisterwet.

Artikel 2

Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 24 mei 1986.

's-Gravenhage, 20 mei 1986

De

minister

van Justitie,
Namens de minister,
De

secretaris-generaal

,

L. Oranje

Naar boven