Wet op de studiefinanciering

[Regeling vervallen per 01-09-2022.]
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-08-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting WSF
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0003955
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedures diploma-erkenning beroepsopleiding, ex artikel 7.1.2, tweede lid, WEB
  Tekst: tekst
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 6. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 110
 7. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 8. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 9. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam
  Bijlage: Basisselectiedocument Studiefinanciering 1945–1994
 10. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIIea
 11. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 12. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 12.1a, 12.13, 13.13, 14.1
 14. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (heroriëntering studiefinanciering II)
 15. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (heroriëntering studiefinanciering III)
 16. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering (onderbrengen van de reisvoorziening in de prestatiebeurs)
  Artikel: II
 17. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering enz. (correctie berekening aanvullende beurs)
  Artikel: VI
 18. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering, enz. (invoering prestatiebeurs en aanspraak studiefinanciering)
 19. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering, enz. (meten van de studievoortgang in het hoger onderwijs)
 20. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. inzake verlenging cursusduur technische opleidingen en opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving in het wetenschappelijk onderwijs
 21. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz., (aanpassing collegegeldbepalingen)
 22. Wijzigingswet Wet op het wetenschappelijk onderwijs (verhoging collegegeld en compensatie van de verhoging in het studiefinancieringsbudget)
 23. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 24-04-1986 Stb. 1986, 252 19125
Wijziging 12-05-2005
samen met
28-01-1999
Stb. 2005, 276
samen met
Stb. 1999, 30
27848
samen met
25836
Wijziging 23-12-2004
samen met
02-04-1998
Stb. 2005, 32
samen met
Stb. 1998, 216
28925
samen met
25370
Wijziging 12-05-2005
samen met
28-03-1996
Stb. 2005, 276
samen met
Stb. 1996, 227
27848
samen met
24325
01-09-2022 Intrekking-regeling 23-02-2022 Stb. 2022, 116 35946 11-03-2022 Stb. 2022, 117
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2001 Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 28-07-2000 Stb. 2000, 336
01-09-2000 t/m 01-09-1996 1) Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 29-06-2000 Stb. 2000, 286
Wijziging 01-07-1999 Stb. 1999, 294 26376 01-07-1999 Stb. 1999, 294
14-07-2000 t/m 01-09-1996 2) Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 29-06-2000 Stb. 2000, 286
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-09-1999 Wijziging 01-07-1999 Stb. 1999, 294 26376 01-07-1999 Stb. 1999, 294
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
15-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 744 25926 24-12-1998 Stb. 1998, 745
01-01-1999 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 725 26245 17-12-1998 Stb. 1998, 725
Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 29-09-1994 Stb. 1994, 742
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-09-1998 Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 216 25370 02-04-1998 Stb. 1998, 216
01-08-1998 Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 228 25409 02-04-1998 Stb. 1998, 228
01-06-1998 Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 216 25370 02-04-1998 Stb. 1998, 216
01-04-1998 t/m 01-01-1997 3) Wijziging 23-02-1998 Stb. 1998, 120 25404 23-02-1998 Stb. 1998, 120
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 02-07-1997 Stb. 1997, 307 25330 02-07-1997 Stb. 1997, 307
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 24-12-1997 Stb. 1997, 795
01-08-1997 Wijziging 17-04-1997 Stb. 1997, 183 25194 17-04-1997 Stb. 1997, 183
Wijziging 14-12-1995
samen met
31-10-1995
Stb. 1995, 676
samen met
Stb. 1995, 501
samen met
Stb. 1995, . 676
23699
samen met
23778
31-10-1995 Stb. 1995, 501
23-06-1997 Tekstplaatsing 23-06-1997 Stb. 1997, 254
01-05-1997 t/m 01-09-1996 4) , t/m 01-08-1996 5) , t/m 01-01-1996 6) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 166 25163 10-04-1997 Stb. 1997, 166
19-03-1997 Wijziging 27-02-1997 Stb. 1997, 117 24646 27-02-1997 Stb. 1997, 117
14-03-1997 Wijziging 28-02-1997 Stb. 1997, 112 28-02-1997 Stb. 1997, 112
01-01-1997 Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 590 24220 13-12-1996 Stb. 1996, 616
Wijziging 28-03-1996 Stb. 1996, 227 24325 28-03-1996 Stb. 1996, 227
Wijziging 14-12-1995 Stb. 1995, 676 23699 14-12-1995 Stb. 1995, 676
Wijziging 14-12-1995
samen met
31-10-1995
Stb. 1995, 676
samen met
Stb. 1995, 501
23699
samen met
23778
14-12-1995 Stb. 1995, 676
Wijziging 14-12-1995
samen met
31-10-1995
Stb. 1995, 676
samen met
Stb. 1995, 501
23699
samen met
23778
31-10-1995 Stb. 1995, 501
01-09-1996 Wijziging 28-03-1996 Stb. 1996, 227 24325 28-03-1996 Stb. 1996, 227
Wijziging 28-03-1996 Stb. 1996, 226
samen met
Stb. 1996, . 227
24025 28-03-1996 Stb. 1996, 226
01-08-1996 t/m 01-01-1994 7) Wijziging 14-12-1995 Stb. 1995, 676 23699 14-12-1995 Stb. 1995, 676
Wijziging 24-04-1986 Stb. 1986, 252 19125 30-05-1996 Stb. 1996, 301
01-01-1996 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 200 22614 12-04-1995 Stb. 1995, 201
Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 28-02-1995 Stb. 1995, 124
Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 29-09-1994 Stb. 1994, 742
01-09-1995 Wijziging 18-05-1995 Stb. 1995, 306 23703 18-05-1995 Stb. 1995, 306
t/m 22-08-1994 8) Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 271 24039. 26-04-1995 Stb. 1995, 271
Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 29-09-1994 Stb. 1994, 742
01-08-1995 Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 29-09-1994 Stb. 1994, 742
Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 08-06-1995 Stb. 1995, 322
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
28-04-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 220 23795 26-04-1995 Stb. 1995, 220
01-01-1995 Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 29-09-1994 Stb. 1994, 742
Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 198 23159 25-02-1994 Stb. 1994, 155
01-11-1994 Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 743 29-09-1994 Stb. 1994, 743
19-10-1994 Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 29-09-1994 Stb. 1994, 742
01-04-1994 Wijziging 04-02-1994 Stb. 1994, 81 23223 25-02-1994 Stb. 1994, 155
Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 601 23130 25-02-1994 Stb. 1994, 155
19-01-1994 Wijziging 15-12-1993 Stb. 1994, 29 22543 29-12-1993 Stb. 1994, 30
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 15-12-1993 Stb. 1993, 714 23073 15-12-1993 Stb. 1993, 714
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-08-1993 Wijziging 02-07-1993 Stb. 1993, 403 22966 06-07-1993 Stb. 1993, 404
Wijziging 29-10-1992 Stb. 1992, 582 29-10-1992 Stb. 1992, 582
Wijziging 27-05-1992 Stb. 1992, 337 21122 27-05-1992 Stb. 1992, 337
31-07-1993 Wijziging 08-10-1992 Stb. 1992, 593 21073 06-07-1993 Stb. 1993, 400
01-07-1993 Wijziging 24-03-1993 Stb. 1993, 185 24-03-1993 Stb. 1993, 185
Wijziging 24-03-1993 Stb. 1993, 184 24-03-1993 Stb. 1993, 184
01-01-1993 Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 298 20708 09-05-1990 Stb. 1990, 298
01-08-1992 Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 298 20708 09-05-1990 Stb. 1990, 298
01-07-1992 Wijziging 03-06-1992 Stb. 1992, 278 21967 17-06-1992 Stb. 1992, 299
01-01-1992 Wijziging 04-12-1991 Stb. 1991, 669 22318 04-12-1991 Stb. 1991, 669
Wijziging 07-11-1991 Stb. 1991, 593 16-12-1991 Stb. 1991, 682
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 283 21890 29-05-1991 Stb. 1991, 283
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 282 21932 16-09-1991 Stb. 1991, 469
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 282 21932 29-05-1991 Stb. 1991, 282
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 280 21888 29-05-1991 Stb. 1991, 280
Wijziging 19-12-1990 Stb. 1990, 660 21687 19-12-1990 Stb. 1990, 660
01-10-1991 Wijziging 11-09-1991 Stb. 1991, 462 23-09-1991 Stb. 1991, 477
01-09-1991 Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 250 21352 14-08-1991 Stb. 1991, 428
01-08-1991 Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 285 29-05-1991 Stb. 1991, 285
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 284 29-05-1991 Stb. 1991, 284
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 282 21932 16-09-1991 Stb. 1991, 469
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 281 29-05-1991 Stb. 1991, 281
01-01-1991 Wijziging 19-12-1990 Stb. 1990, 660 21687 19-12-1990 Stb. 1990, 660
Wijziging 19-12-1990 Stb. 1990, 658 19-12-1990 Stb. 1990, 659
Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 298 20708 19-07-1990 Stb. 1990, 421
Wijziging 19-07-1990
samen met
09-05-1990
samen met
09-05-1990
Stb. 1990, 421
samen met
Stb. 1990, 299
samen met
Stb. 1990, 298
20708 09-05-1990 Stb. 1990, 298
01-09-1990 Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 299 19-07-1990 Stb. 1990, 421
Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 298 20708 09-05-1990 Stb. 1990, 298
Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 298 20708 19-07-1990 Stb. 1990, 421
31-08-1990 Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 298 20708 09-05-1990 Stb. 1990, 298
01-01-1990 Wijziging 20-12-1989 Stb. 1989, 578 21124 20-12-1989 Stb. 1989, 578
26-07-1989 Wijziging 14-06-1989 Stb. 1989, 297 20483 14-06-1989 Stb. 1989, 297
01-05-1989 Wijziging 09-05-1990 Stb. 1990, 298 20708 09-05-1990 Stb. 1990, 298
08-03-1989 Wijziging 23-02-1989 Stb. 1989, 36 20667 23-02-1989 Stb. 1989, 36
01-10-1988 Wijziging 22-06-1988 Stb. 1988, 335 22-06-1988 Stb. 1988, 335
01-08-1988 Wijziging 07-07-1988 Stb. 1988, 333 20526 07-07-1988 Stb. 1988, 333
29-07-1988 Wijziging 22-06-1988 Stb. 1988, 335 22-06-1988 Stb. 1988, 335
27-07-1988 Wijziging 07-07-1988 Stb. 1988, 334 20469 07-07-1988 Stb. 1988, 334
24-07-1987 Wijziging 07-07-1987 Stb. 1987, 343 19879 07-07-1987 Stb. 1987, 343
01-07-1987 Wijziging 11-06-1987 Stb. 1987, 281 19778 11-06-1987 Stb. 1987, 281
01-01-1987 Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 568 19606 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 06-11-1986
samen met
06-11-1986
Stb. 1986, 568
samen met
Stb. 1986, 567
19606
samen met
19383
26-11-1986 Stb. 1986, 597
01-10-1986 Nieuwe-regeling 24-04-1986 Stb. 1986, 252 19125 08-08-1986 Stb. 1986, 440
Nieuwe-regeling 24-04-1986 Stb. 1986, 252 19125 24-04-1986 Stb. 1986, 252
Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 283 21890 29-05-1991 Stb. 1991, 283
Wijziging 22-06-1988 Stb. 1988, 335 22-06-1988 Stb. 1988, 335
Wijziging 24-02-1988 Stb. 1988, 70 19720 24-02-1988 Stb. 1988, 70
Wijziging 24-04-1986 Stb. 1986, 252 19125 08-08-1986 Stb. 1986, 440
01-09-1986 Wijziging 26-06-1986 Stb. 1986, 388 19222 26-06-1986 Stb. 1986, 388
01-08-1986 Wijziging 16-05-1986 Stb. 1986, 273 19051 16-05-1986 Stb. 1986, 273

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 17fa1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 17fa2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 109a , Artikel 1123)
 4. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 64)
 5. Heeft betrekking op Artikel 195)
 6. Heeft betrekking op Artikel 24 , Artikel 546)
 7. Heeft betrekking op Artikel 127)
 8. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 1088)
Naar boven