Regeling gebiedsindeling Rijkskeuringsdienst van Waren.

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 04-05-1986 t/m 27-08-2004

Regeling gebiedsindeling Rijkskeuringsdienst van Waren

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 4 van de ministeriële regeling van 19 december 1985, houdende instelling van de Rijkskeuringsdienst van Waren (Stcrt. 251);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De indeling van de werkgebieden van de regionale diensten van de Rijkskeuringsdienst van Waren komt overeen met de indeling van de werkgebieden zoals die voor de desbetreffende diensten is vastgesteld in het koninklijk besluit van 24 januari 1936, nr. 28 (Stcrt. 18) .

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze ministeriële regeling kan worden aangehaald als Regeling gebiedsindeling Rijkskeuringsdienst van Waren.

  • 2 Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 1 januari 1986.

Leidschendam, 14 april 1986

De

staatssecretaris

voornoemd, namens de staatssecretaris: de

algemeen directeur Rijkskeuringsdienst van Waren,

F. Schuring

Naar boven