Aanwijzing vestigingsplaats casino Amsterdam

Geldend van 30-04-1986 t/m heden

Verlening vergunning aan Amsterdam tot organiseren van een speelcasino Wet kansspelen

De staatssecretaris van Justitie, en de staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor Casinospelen van 16 december 1983;

Gezien voorts het besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam van 22 januari 1986, nr. 23, betreffende de vestiging van een speelcasino in die gemeente:

Besluiten:

Artikel 1

De gemeente Amsterdam wordt aangewezen als gemeente waarvoor ingevolge de Organisatiebeschikking Casinospelen (Stcrt. 1975, 252) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 7 april 1986

De

staatssecretaris

van Justitie,

V.N.M. Korte-van Hemel

Terug naar begin van de pagina