Regeling vervoersverbod Afrikaanse varkenspest 1986 I

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 18-07-1986 t/m 23-01-2004

Regeling vervoersverbod Afrikaanse varkenspest 1986 I

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 6 bis en 38 van de Veewet (Stb. 1920, 153);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1

 • 2 Het gedeelte van de provincie Zuid-Holland dat wordt begrensd door de Kniplaan vanaf restaurant de Knip gelegen aan de Vliet in de gemeente Voorschoten in westelijke richting volgend tot de kruising met de Veurse Straatweg, de Veurse Straatweg in zuidelijke richting volgend naar Leidschendam tot de Noordheylaan, de Noordheylaan in westelijke richting overgaand in het Noordheypad tot de spoorlijn Leiden–Den Haag, de spoorlijn in zuidelijke richting volgend naar Den Haag tot de kruising met de Utrechtse Baan (Rijksweg A12), de Utrechtse Baan volgend in oostelijke richting tot aan de Vliet in de gemeente Voorburg, de Vliet in zuidelijke richting volgend via de Westvlietweg in Rijswijk overgaand in de Jan Thijssenweg tot de Hoornbrug tot op de kruising met de Rijksweg A13, de A13 volgend in zuid-oostelijke richting tot de afslag Nootdorp met de kruising Brasserskade, de Brasserskade in noordelijke richting volgend naar Nootdorp tot de afslag Dwarskade, de Dwarskade in zuid-oostelijke richting volgend overgaand in de Poldervaart tot de Sportlaan in de gemeente Pijnacker, de Sportlaan in noord-oostelijke richting volgend tot het kruispunt met de Noordweg, deze overstekend en overgaand in de Nobellaan, de Nobellaan volgend tot de afslag met de Thorbeckelaan, de Thorbeckelaan in noordwestelijke richting volgend tot de afslag Oudlaan, de Oudlaan in zuid-oostelijke richting volgend onder de spoorlijn, doorgaand in noordelijke richting tot de kruising met de Nieuwkoopseweg, de Nieuwkoopseweg in zuid-oostelijke richting tot de Katwijkerlaan, de Katwijkerlaan in noord-oostelijke richting in Zoetermeer overgaand in de Stationsstraat tot de afslag Zuidweg, via de Zuidweg in noord-westelijke richting overgaand in de Afrikaweg, de Afrikaweg overgaand in de Europaweg tot de afslag Zwaardslootseweg, de Zwaardslootseweg volgend in noord-westelijke richting overgaand in de Middelweg tot de kruising met de Meerlaan in Stompwijk, de Meerlaan volgend in noord-westelijke richting tot de kruising met de Dr. van Noortstraat, de Dr. van Noortstraat volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in de Stompwijkseweg tot de brug bij de Kniplaan, de Kniplaan volgend in westelijke richting tot de Vliet.

 • 3 Het gedeelte van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland dat wordt begrensd vanaf de Noordzeekust door de Maasmond, overgaand in de Nieuwe Waterweg tot de afvaart van de bootdienst op Harwich in noordelijke richting, overgaand in de Harwichweg, de Harwichweg overgaand in de Dirk van den Burgweg, de Dirk van den Burgwerg overgaand in de provinciale weg N20, de provinciale weg N20 in oostelijke richting overgaand in de A20, de A20 tot aan het Giesenplein, het Giessenplein in noordoostelijke richting tot aan de Schiedamse Schie, De Schiedamse Schie in oostelijke richting tot aan de Delfshavensche Schie, de Delfshavensche Schie tot aan de A20, de A20 tot aan de A16, de de A 16 in zuidelijke richting tot aan het Kralingse plein, het Kralingse plein overgaand in de Abram van Rijcksevorselweg tot aan het Capelseplein, het Capelseplein overgaand in de Algeraweg in zuidelijke richting tot aan de Algerabrug, de Hollandsche IJssel overgaand in de Gouwe, de Gouwe overgaand in het Aar-kanaal, het Aar-kanaal overgaand in het Amstel-Drechtkanaal, het Amstel-Drechtkanaal in westelijke richting overgaand in de Drecht, de Drecht tot de kruising met de provinciale weg no. 7 te Leimuiden, de provinciale weg no. 7 naar Nieuw Vennep tot de kruising met de Rijksweg A4, de Rijksweg A4 in zuidelijke richting tot de afslag Rijpwetering, de afslag Rijpwetering overgaand in de provinciale weg no. 5, de provinciale weg no. 5 tot de Zijlbrug, de Zijlbrug overgaand in de Willem de Zwijgerlaan, de Willem de Zwijgerlaan overgaand in de Schipholweg, de Schipholweg overgaand in het Stationsplein (te Leiden) tot het Plesmanviaduct, van het Plesmanvidaduct in zuidelijke richting langs de spoorlijn Haarlem/'s-Gravenhage, tot de brug over de Rijn, de Rijn in noordwestelijke richting overgaand in het Uitwateringskanaal, het Uitwateringskanaal tot de Noordzeekust, de Noordzeekust in zuidelijke richting tot de Maasmond; met uitzondering van het gebied als omschreven in artikel 1, tweede lid.

 • 4 Het gebied dat is gelegen rondom het in het derde lid omschreven gebied en waarvan mitsdien de binnengrens wordt gevormd door de in het tweede lid beschreven begrenzing en dat aan de buitenzijde wordt begrensd door de Noordzeekust vanaf de Maasmond tot het Noordergat, het Noordergat overgaand in het Haringvliet, het Haringvliet overgaand in het Hollands Diep, het Hollands Diep overgaand in de Nieuwe Merwede, de Nieuwe Merwede overgaand in de Waal, de Waal tot aan de verkeersbrug bij Gorinchem, vanaf de verkeersbrug bij Gorinchem via de A27 overgaand in de A2, de A2 overgaand in de A9 tot de Velsertunnel, van de Velsertunnel via het Noordzeekanaal tot de Noordzeekust, de Noordzeekust in zuidelijke richting tot het Uitwateringskanaal.

 • 5 Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet voor het vervoer van varkens afkomstig van buiten het in het tweede lid aangegeven gebied met een bestemming buiten dit gebied, mits het vervoer zonder oponthoud en rechtstreeks plaatsvindt via de Rijkswegen A12, A4 en A13.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Artikel 37 van de Veewet is in het artikel 1, tweede lid, omschreven gebied van overeenkomstige toepassing op gezonde varkens.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Onverminderd artikel 2 van de Regeling uitvoer vers vlees 1985 (Stcrt. 252) mag varkensvlees niet afkomstig zijn van varkens die in het in artikel I, vierde lid, omschreven gebied zijn geslacht tussen 14 februari 1986 en 29 april 1986.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in de Regeling uitvoer vlees en vleesprodukten 1979 (Stcrt. 150 en 160) wordt het in artikel 4, eerste lid, van die Regeling bedoelde gezondheidscertificaat ter zake van de uitvoer van varkensvleesprodukten slechts afgegeven indien ten genoege van de ambtenaar van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees blijkt:

  • a. dat de varkensvleesprodukten niet bereid zijn in het in artikel 1, vierde lid, omschreven gebied tussen 14 februari 1986 en 29 april 1986 en

  • b. dat de varkensvleesprodukten niet bereid zijn uit varkensvlees dat tussen 14 februari 1986 en 29 april 1986 is verkregen in het in artikel 1, vierde lid, omschreven gebied.

 • 3 Onverminderd artikel 2 van de Regeling uitvoer vers vlees 1985 (Stcrt. 252) mag varkensvlees niet afkomstig zijn van varkens die in het in artikel 1, derde lid, omschreven gebied zijn geslacht tussen 14 februari 1986 en 4 juni 1986.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in de Regeling uitvoer vlees en vleesprodukten 1979 (Stcrt. 150 en 160) wordt het in artikel 4, eerste lid, van die Regeling bedoelde gezondheidscertificaat ter zake van de uitvoer van varkensvleesprodukten slechts afgegeven indien ten genoege van de ambtenaar van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees blijkt:

  • a. dat de varkensvleesprodukten niet bereid zijn in het in artikel 1, derde lid, omschreven gebied tussen 14 februari 1986 en 4 juni 1986 en

  • b. dat de varkensvleesprodukten niet bereid zijn uit varkensvlees dat tussen 14 februari 1986 en 4 juni 1986 is verkregen in het in artikel 1, derde lid, omschreven gebied.

 • 5 Onverminderd artikel 2 van de Regeling uitvoer vers vlees 1985 (Stcrt. 252) mag varkensvlees niet afkomstig zijn van varkens die in het in artikel 1, tweede lid, omschreven gebied zijn geslacht tussen 14 februari 1986 en 11 juli 1986.

 • 6 Onverminderd het bepaalde in de Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 (Stcrt. 150 en 160) wordt in artikel 4, eerste lid, van die regeling bedoelde gezondheidscertificaat ter zake van de uitvoer van varkensvleesprodukten slechts afgegeven indien ten genoege van de ambtenaar van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees blijkt:

  • a. dat de varkensvleesprodukten niet bereid zijn in het in artikel 1, tweede lid, omschreven gebied tussen 14 februari 1986 en 11 juli 1986 en

  • b. dat de varkensvleesprodukten niet bereid zijn uit varkensvlees dat tussen 14 februari 1986 en 11 juli 1986 is verkregen in het in artikel 1, tweede lid, omschreven gebied.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De Directeur van de Veterinaire Dienst kan ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 1 en aan een zodanige ontheffing voorwaarden, voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 maart 1986. Zij wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vervoersverbod Afrikaanse varkenspest 1986 I.

's-Gravenhage, 31 maart 1986

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Naar boven