Regeling aanwijzing van uitkeringen waarover ziekenfondspremie voor personen van 65 jaar en ouder aan de bron wordt ingehouden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing van uitkeringen waarover ziekenfondspremie voor personen van 65 jaar en ouder aan de bron wordt ingehouden

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 14, vierde lid, onder b, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1965, 638);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als uitkeringen waarover door het orgaan dat die uitkering betaalbaar stelt, premie dient te worden ingehouden voor de verzekering ingevolge de Ziekenfondswet van personen van 65 jaar en ouder, worden aangewezen pensioenen of uitkeringen krachtens of vanwege:

  • bb de Algemeene oorlogsongevallenregeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in werking treedt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling aanwijzing van uitkeringen waarover ziekenfondspremie voor personen van 65 jaar en ouder aan de bron wordt ingehouden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Leidschendam, 27 maart 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven