Besluit aanwijzing enige gebouwen te 's-Gravenhage en Wassenaar als verboden plaatsen

Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Besluit van 25 maart 1986, houdende aanwijzing van enige gebouwen te 's-Gravenhage en Wassenaar als verboden plaatsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 19 maart 1986, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. CWW 81/007;

Gelet op artikel II van de Wet bescherming staatsgeheimen (Stb. 1951, nr. 92);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Wij wijzen aan als verboden plaatsen in de zin van de Wet bescherming staatsgeheimen (Stb. 1951, nr. 92) de gebouwen waarin is gevestigd het Fysisch en Elektronisch Laboratorium van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, gelegen op het perceel, kadastraal bekend: gemeente 's-Gravenhage, sectie V nr. 7000, sectie X nr. 5645 en gemeente Wassenaar sectie G nr. 3254.

Artikel 2

  • 1 De in artikel 1 aangewezen verboden plaatsen worden als zodanig aangegeven door borden, vermeldende:

    Verboden plaatsen ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen.

    Verboden toegang voor onbevoegden.

  • 2 Op deze borden zal tevens een door Onze Minister van Defensie gewaarmerkt uittreksel van dit besluit worden bevestigd.

  • 3 Deze borden dienen binnen de gebouwen bij elke ingang duidelijk zichtbaar voor ieder, die de gebouwen betreedt, te worden aangebracht.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 1986

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de vierentwintigste april 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina