Aanwijzing oppervlaktewateren inzake uitoefening door gedeputeerde staten van Friesland

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 06-04-1986 t/m 21-12-2009

Aanwijzing oppervlaktewateren inzake uitoefening bevoegdheden door gedeputeerde staten van Friesland

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland van 21 oktober 1985, afdeling Waterstaat en Milieuhygiëne, no. 23394;

Gezien het ingekomen ambtsbericht;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren;

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

  • I. Zijn beschikking van 20 januari 1981, nr. RRW 3139, in te trekken.

  • II. Aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland:

    alle in het Lauwersmeergebied gelegen oppervlaktewateren, voor zover gelegen binnen de grenzen van de provincie Friesland en in beheer zijnde bij het Rijk.

    Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1986.

's-Gravenhage, 17 januari 1986

De

minister

voornoemd,
namens de

minister

,
De

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

.

E. W. de Jonge

, l.-d.-g
Naar boven