Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Noordoostpolder

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Besluit van 28 december 1985, houdende aanwijzing van rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Noordoostpolder

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 20 december 1985, nr. BT85/U1202, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Directie Bestuurszaken, Afdeling Toezichtsbeleid, en van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 december 1985, nr. R 48335, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën, van 23 december 1985, nr. 385-15865, Generale Thesaurie, Directie der Domeinen, Afdeling Rentambten;

Overwegende, dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de Wet van 19 januari 1962 tot instelling van een gemeente Noordoostpolder en voorlopige indeling van die gemeente bij de provincie Overijssel (Stb. 11) aan te wijzen de rijkseigendommen (wegen, kunstwerken en fietspaden), welke in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente Noordoostpolder overgaan, alsmede te bepalen de voorwaarden en het tijdstip van overgang;

Gelet op artikel 8, eerste lid van voornoemde wet;

Gehoord de raad der gemeente Noordoostpolder (brief van 26 september 1985);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over op de Gemeente Noordoostpolder, hierna te noemen de gemeente, met ingang van 1 januari 1991.

De wegpercelen, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder.

Sectie

Nummer

Oppervlakte in m2

Benaming

A

441 ∗

Onderduikerstocht

 

442

32 280

Weg van Ongenade

 

449

28 820

Onderduikersweg

 

552 ∗

Karel Doormanweg

 

553 ∗

Karel Doormanweg

 

555 ∗

Karel Doormanweg

 

665 ∗

Klutendwarstocht

 

717 ∗

Karel Doormanweg

 

808

6 330

Fietspad Nagelerweg-Vliegtuigweg

 

892

2 838

Loswal Zuidervaart

 

980 ∗

Kamperweg

 

981 ∗

+ 810

Kamperweg

 

982 ∗

Bomentocht

 

1017

17 535

Bomenweg

 

1021

39 065

Vliegtuigweg

 

1024

15 420

Weg van Ongenade

 

1028

37 090

Onderduikersweg

 

1029 ∗

Onderduikersweg

 

1035

38 990

Klutenweg

 

1063 ∗

Marknesserweg

 

1086

48 520

Lindeweg

 

1190

36 455

Karel Doormanweg (Randweg)

 

1331 ∗

 

Friese Pad

 

1338

18 700

Friese Pad

 

1364 ∗

Marknesserweg

 

1405

4 150

Fietspad Nagelerweg-Vliegtuigweg

 

1444 ∗

Casteleynsweg

 

1550 ∗

Kamperweg

 

1554 ∗

Kleiweg

 

1555

37 610

Kleiweg

 

1557 ∗

Kamperweg

 

1558 ∗

Kamperweg

 

1560 ∗

Kamperweg

 

1561 ∗

Bomenweg

 

1562 ∗

Bomenweg

 

1576 ∗

Marknesserweg

 

1578 ∗

Marknesserweg

 

1625

38 130

Hannie Schaftweg

 

1628 ∗

Zuidervaart

 

1640

37 846

Pilotenweg

       

AZ

4831 ∗

Marknesserweg

 

4833 ∗

Kamperweg

       

B

701

29 340

Neushoornweg

 

830

19 090

Voorsterweg

 

844 ∗

Kleeftocht

 

1050

9 090

Mammouthweg

 

1051

23 840

Mammouthweg

 

1052 ∗

Hertenweg

 

1124 ∗

Marknessertocht

 

1422

10 285

Baarlose Dwarsweg

 

1124 ∗

 

Marknessertocht

 

1622

51 555

Kleiweg

 

1623

57 900

Sloefweg

 

1626

18 235

Mammouthweg

 

1634

30 130

Baarlose Weg

 

1672

32 520

Voorsterweg

 

1745

45 530

Baarlose Weg

 

1757

28 070

Kalenbergerweg

 

1788

53 710

Blokzijlerweg

 

1789

8 970

Blokzijlerweg

 

1817

30 610

Bomenweg

 

1824

57 795

Luttelgeesterweg

 

1859 ∗

Steenwijkerdwarsweg

 

1870 ∗

Steenwijkerdwarsweg

 

2055

27 790

Kalenbergerweg

 

2078

29 000

Blokzijlerdwarsweg

 

2084

11 267

Loswal Marknesservaart

 

2161 ∗

Voorstertocht

 

2180

42 370

Voorsterweg

 

2219

41 826

Uiterdijkenweg

 

2234 ∗

 

Blokzijlerweg, toegangsweg parkeerplaats

 

2249

70 165

Uiterdijkenweg

 

2420 ∗

Vollenhoverweg

       

C

225 ∗

Leemvaart

 

427 ∗

Neushoornweg

 

471 ∗

 

Weggetje naar Vuurtoren

 

544 ∗

Hertentocht

 

556 ∗

Neushoornweg

 

583

21 970

Neushoornweg

 

610

15 340

Drietorensweg

 

709

23 730

Mammouthweg

 

846

20 780

Kamperzandweg

 

881

26 890

Drietorensweg

 

882 ∗

Infiltratiesloot

 

915

17 140

Kamperzandweg

 

960 ∗

Zwijnsweg

 

963 ∗

Zwarte Meertocht

 

964

51 580

Zwartemeerweg

 

1008 ∗

Zwarte Meertocht

 

1009

77 080

Zwartemeerweg

 

1036 ∗

Fietspad naar Zwarte Meerdijk

 

1086 ∗

Enserdwarstocht

 

1087

43 690

Drietorensweg

 

1103

8 960

Mammouthweg

 

1257 ∗

D-tocht

 

1362

326

Mammouthweg

 

1366

2 840

Weggetje kavel Woets

 

1436

11 975

Hertenpad

 

1470 ∗

Ramstocht

 

1471

2 650

Fietspad Oud Kraggenburg-Kraggenburgerweg

 

1534

11 875

Zwartemeerpad

 

1555

25 960

Enserweg

 

1561

58 050

Ramsweg

 

1562

13 085

Redeweg

 

1603

11 780

Zwartemeerpad

 

1635 ∗

Zwarte Meertocht

 

1642

3 770

Fietspad Vliegtuigweg-Schokland

 

1676

1 174

Fietspad Vliegtuigweg-Schokland

 

1678 ∗

 

Hertenweg

 

1702

23 435

Zwartemeerweg

 

1703

39 690

Paardenweg

 

1708

23 050

Neushoornweg

 

1714 ∗

 

Zwijnstocht

 

1716

51 575

Zwijnsweg

 

1717

18 870

Zwijnsweg

 

1718 ∗

 

Neushoorntocht

 

1729

4 050

Kamperzandweg

 

1733 ∗

 

Zwartemeerweg

 

1736 ∗

 

Ramsweg

 

1741

36 135

Ramsweg

 

1742 ∗

 

Infiltratiesloot

 

1748

31 330

Oude Emmeloorderweg

 

1757 ∗

 

Oud Emmeloorderweg

 

1761

19 390

Vliegtuigweg

 

2017 ∗

 

Ramsweg

 

2017 ∗

 

Kamperzandweg

 

2055

10 000

Fietspad Oud Kraggenburg-Kraggenburgerweg en weggetje naar vuurtoren

 

2072 ∗

 

Mammouthweg

 

2093

45 510

Palenweg

 

2102

36 620

Redeweg

 

2126

13 890

Hertenpad

 

2262

47 530

Sloefweg

 

2264 ∗

 

Vliegtuigweg

 

2374 ∗

 

Ramsweg

Cz

86

4 440

Enserweg

 

182

8 940

Drietorensweg

 

183

9 325

Drietorensweg

       

D

115

29 900

Karel Doormanweg

 

163

56 500

Zuidermeerweg

 

182

20 880

Monnikenweg

 

204 ∗

 

Ketelmeerweg

 

205 ∗

 

Zuidermeertocht

 

299 ∗

Ketelmeerweg

 

355 ∗

Karel Doormanweg

 

387 ∗

D-tocht

 

388 ∗

Ramsweg

 

613 ∗

Karel Doormanweg

 

657

50 870

Oud Emmeloorderweg

 

660 ∗

Karel Doormanweg

 

662 ∗

Karel Doormanweg

 

873 ∗

Ketelmeerweg

 

890

24 180

Johannes Postweg

 

908 ∗

Zuidermeerweg

 

909 ∗

Ketelmeerweg

 

910 ∗

Zuidermeertocht

 

944

39 910

Prof. Brandsmaweg

 

954 ∗

Havenweg, Ramsweg

 

980

48 760

Sluitgatweg

 

1096 ∗

Zijtak Abtsweg

 

1096 ∗

Abtsweg

 

1097 ∗

Ketelmeerweg

 

1097 ∗

Weggetje naar parkeerplaats Zuidermeerdijk

 

1098

22 190

Monnikenweg

 

1190 ∗

Johannes Posttocht

 

1192 ∗

Johannes Postweg

 

1196 ∗

Hannie Schafttocht

 

1199 ∗

Hans Stijkelweg

 

1201 ∗

Hans Stijkeltocht

 

1224 ∗

Karel Doormanweg

 

1225 ∗

Hans Stijkelweg

       

E

7

5 270

Zuidermiddenweg

 

20

47 610

Zuidermiddenweg

 

21

29 030

Pilotenweg

 

85

33 310

Onderduikersweg

 

96

32 360

Noordermiddenweg

 

141

17 400

Tollebekerweg

 

160

11 980

Zuidermeerpad

 

168

51 500

Westermeerweg

 

169 ∗

Westermeertocht

 

211 ∗

Westermeertocht

 

254

10 730

Schapenpad

 

256

50 290

Westermeerweg

 

257∗

Westermeertocht

 

300∗

Westermeertocht

 

579

53 470

Westermeerweg

 

609

34 950

Espelerpad

 

709

37 210

Westermeerweg

 

732

15 595

Noordermiddenweg

 

734

18 435

Tollebekerweg

 

735

40 440

Steenbankpad

 

736

18 500

Zuiderdwarspad

 

738

40 515

Ankerpad

 

739

28 305

Zuidermiddenweg

 

745

38 320

Vormtweg

 

749

5 840

Zuidermiddenweg

 

752

22 095

Noorderdwarspad

 

754

39 700

Onderduikerspad

 

756

48 266

Klutenpad

 

853

26 400

Urkerdwarspad

 

1007

55 075

Tollebekerweg

EX

183

6 543

Tollebekerweg

       

F

237

33 890

Noordermiddenweg

 

245

34 990

Weg van Ongenade

 

253

28 090

Klutenweg

 

261

33 150

Klutenweg

 

269 ∗

Klutentocht

 

273 ∗

Noordermeertocht

 

403 ∗

 

Noordermeertocht

 

443

19 940

Polenweg

 

452

16 330

Weg van Ongenade

 

456 ∗

Polentocht

 

725

43 515

Vuurpad

 

798

8 270

Vuurpad

 

821

50 690

Noordermeerweg

 

891

11 700

Noordermeerpad

 

897

63 890

Noordermeerweg

 

931

27 490

Venepad

 

972

56 402

Noordermeerweg

 

1015

49 840

Creilerpad

 

1017

16 430

Weg van Ongenade

 

1018

18 658

Weg van Ongenade

 

1019

51 145

Veneweg

 

1031

59 825

Polenweg

 

1032

12 600

Polenweg

 

1036

270

Ruttense Weg

 

1046

5 350

Polenweg

 

1048

49 369

Wrakkenpad

 

1050

32 560

Ruttense Pad

 

1051

46 995

IJzerpad

 

1054

41 250

Noordermeerweg

       

G

553 ∗

Linde Tocht

 

555

28 230

Lindeweg

 

633

19 630

Schoterweg

 

652

14 410

Lindeweg

 

763

16 110

Lindeweg

 

871 ∗

Infiltratiesloot

 

897 ∗

Schotertocht

 

927

37 425

Schoterweg

 

979 ∗

Ruttenseweg

 

980 ∗

Ruttenseweg

 

1004

11 065

Lindeweg

 

1005

11 695

Lindeweg

 

1007

26 020

Blankenhammerweg

 

1011

1 080

Wellerzandweg

 

1015 ∗

Hopweg

 

1025 ∗

Ruttenseweg

 

1026 ∗

Ruttenseweg

 

1026∗

Schoterpad

 

1028 ∗

Schoterpad

 

1032 ∗

Ruttenseweg

 

1076

17 650

Blankenhammerweg

 

1079

13 230

Blankenhammerweg

 

1083

10 940

Blankenhammerweg

 

1110 ∗

Hopweg

 

1224

53 848

Hopweg

 

1290

55 302

Wellerzandweg

 

1291 ∗

Schoterweg

 

1296 ∗

Friese pad

 

1300 ∗

Friese pad

 

1306

18 950

Friese pad

 

1312

8 640

Friese pad

 

1381

89 395

Uiterdijkenweg

 

1383 ∗

Marknessertocht

 

1398 ∗

Burchtweg

 

1415 ∗

Hopweg

 

1433 ∗

Schoterpad

 

1458

39 363

Schansweg

∗ = gedeeltelijk.

∗ = gedeeltelijk; voor de hiervoor van toepassing zijnde grenzen zie dehierbij gevoegde grenskaarten.

Een en ander met inbegrip van de op- en afritten, wegverhardingen, bermen, wegbermbeplantingen, in de bermen en wegstrookbeplantingen gelegen fietspaden, glooiingen, wegslootgedeelten en duikers alsmede de bruggen met toebehoren en voor zover van toepassing de aansluitende gedeelten van verhardingen in de:

Kamperzandweg over de Redetocht

Monnikenweg over de Zuidermeertocht

Noordermiddenweg-Klutentocht

Noordermiddenweg-Onderduikerstocht

Noordermiddenweg-Vuurtocht

Polenweg-Wraktocht

Ruttense Pad-Noordermeertocht

Tollebekerweg-Steenbanktocht

Vuurpad-Creilertocht

Zuidermiddenweg-Steenbanktocht

Zuidermiddenweg-Ankertocht

Drietorensweg-Enservaart

H. Stijkelweg-Nagelervaart

K. Doormanweg-Nagelervaart

Ruttenseweg-Lemstervaart

Tollebekerweg-Espelervaart

Veneweg-Ruttensevaart

Weg van Ongenade - Creilervaart

Zwarte Meerpad-Paardetocht, de fietsbruggen in de Vliegtuigweg en op Schokland, beide over infiltratiesloten en de beweegbare bruggen in de Marknesserweg (Marknesserbrug), in de Kamperweg (Kamperbrug), in de Nagelerstraat (Nagelerbrug), in de Zuidwesterringweg (Tollebekerbrug) en in de Kadoelerweg (Kadoelerbrug).

De gedeeltelijk aangeduide kadastrale aanduiding is nader aangegeven op bijlage 1 van dit besluit.

Artikel 1a

De onderstaande roerende rijkseigendommen gaan in eigendom over op de gemeente met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit:

 • - Motorvoertuigen:

  3 dienstauto's, merk Volkswagen (type Pick Up Diesel),

 • - Sneeuwploegen:

  5 stuks, merk Nido (2 * type 280-EP, 2 * type 280-EPZ, 1 * type 280-S-EP);

 • - Strooiers met bijbehorende portalen:

  4 stuks, 3 * merk Nido (typo M-75), 1 * merk Epoke (type P-40); 1 fietspadstrooier, merk Nido (type Baby).

Artikel 2

 • 1 De verharding:

  • a. van de Kadoelerweg en de asfaltverharding van de toegangsweg naar de Loswal (± 22 meter uit kant Kadoelweg) gelegen in de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie C, nrs. 2366, 2385 en 11442 tussen km 39,93 en de grens gemeente Brederwiede;

  • b. van het recreatieve fietspad op de Zwartemeerdijk, gelegen in de percelen, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie C, nrs. 1527, 2366 en 488;

  • c. van de parkeerplaats in de zuidhoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nr. 246 en van de parkeerplaats in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nr. 907

  gaat in beheer en onderhoud over op de gemeente met ingang van 1 januari 1991.

 • 2 De bermen, grenzend aan de in het vorige lid genoemde verhardingen, gaan in beheer - in de zin van de Wegenwet - op de gemeente over met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Het is de gemeente bekend dat op de in de vorige leden bedoelde dijkgedeelten het Rijkszeeweringenreglement van toepassing is.

Artikel 3

De overgang in eigendom, beheer en onderhoud dan wel in beheer en onderhoud dan wel in beheer van de in artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen geschiedt om niet.

Artikel 4

De in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen gaan over op de gemeente in de staat waarin deze zich op de dag van de eigendomsovergang bevinden, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Artikel 5

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1. hoofdafvoerleiding: een watergang die hoofdzakelijk dient tot transport van polderwater van de greppels, weg- en kavelsloten naar de vaarten;

 • 2. vaart: een watergang die hoofdzakelijk dient tot ontvangst van het polderwater uit de hoofdwaterafvoerleidingen en andere watergangen en tot transport daarvan naar de gemalen aan de rand van de polder;

 • 3. brug: een vaste brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over hoofdafvoerleidingen en vaarten;

 • 4. beweegbare brug: een brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over vaarten, die voor de scheepvaart geopend kan worden;

 • 5. viaduct: een vaste brug met inbegrip van pijlers, gelegen over wegen;

 • 4. duiker: een doorlaat voor het transport van water onder een weg of dam door;

 • 5. kunstwerken: een verzamelnaam van werken, genoemd onder 3, 4, 5 en 6.

Artikel 6

De begrenzing van de op de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen wordt gevormd:

 • a. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een wegsloot, niet zijnde een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek daarvan;

 • b. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de aan de wegzijde gelegen insteek van die watergang dan wel watergangen.

Artikel 7

 • 1 De met het waterstaatkundig beheer belaste instantie is bevoegd de door haar nodig geachte werkzaamheden aan hoofdafvoerleidingen en vaarten vanaf de wegzijde uit te voeren of te doen uitvoeren, na overleg met de gemeente.

 • 2 De gemeente heeft het recht tot:

  • a. het hebben en houden van de in artikel 1 genoemde bruggen;

  • b. het rechtstreeks of via wegsloten laten uitstromen van water afkomstig van de wegen, in de hoofdafvoerleidingen en vaarten.

Artikel 10

 • 1 Indien onroerende goederen die bij dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, alsnog benodigd blijken te zijn voor de aanleg van de spoorlijn Lelystad-Lemmer, verkoopt de gemeente deze aan het Rijk.

 • 2 De koopprijs wordt bij wijze van bindend advies vastgesteld door één of meer door het Rijk en de gemeente in onderling overleg aan te wijzen niet-ambtelijke deskundigen.

Artikel 11

Vergunning wordt geacht te zijn verleend om de landbouwerven, bossen, beplantingsstroken, natuurterreinen, transformatorhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, recreatieobjecten en dergelijke aan te sluiten en aangesloten te houden op de wegen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan.

Het onderhoud van de aansluitingen komt voor rekening van de exploitanten van vorenbedoelde voorzieningen.

Artikel 12

 • 1 Het Rijk (Staatsbosbeheer) verleent de gemeente toestemming tot het hebben, houden en onderhouden van fietspaden in of langs de beplantingsstroken, behorende tot de wegen en vrijwaart de gemeente voor schade aan het wegdek van genoemde fietspaden als gevolg van de in de beplantingsstroken aanwezige bomen.

 • 2 Het Rijk (Rijkswaterstaat) verleent de gemeente vergunning tot het hebben, houden en onderhouden van het wegdek op de in eigendom bij de Staat blijvende viaducten over de rijkswegen nr. 6 en nr. 50.

Artikel 13

 • 1 De gemeente gedoogt dat met betrekking tot de in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen, na overleg met de gemeente:

  • a. het Rijk (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) onder- en bovengrondse leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • b. het Rijk (Rijkswaterstaat) grondwaterstandbuizen heeft, behoudt, onderhoudt, vernieuwt en wijzigt in de bermen langs de wegen;

  • c. de naamloze vennootschap N.V. IJsselcentrale ten behoeve van een regelmatige levering van elektrische energie aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • d. de naamloze vennootschap N.V. GAZO ten behoeve van een regelmatige levering van gas aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • e. de Waterleiding Maatschappij Overijssel ten behoeve van een regelmatige levering van water, leidingen met bijbehorende werken aanlegt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • f. het Zuiveringschap West Overijssel ten behoeve van de afvoer van rioolwater naar de zuiveringsinstallatie te Tollebeek, leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • g. de N.V. Nederlandse Gasunie hoofdtransportleidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, opruimt en laat liggen;

  • h. anderen, die krachtens vergunning duikers, kabels en andere voorzieningen hebben (zoals bijvoorbeeld ANWB-wegwijzers).

 • 2 Het Rijk, de naamloze vennootschap N.V. IJsselcentrale en naamloze vennootschap N.V. GAZO, de W.M.O., het Zuiveringschap West Overijssel, de N.V. Nederlandse Gasunie, en anderen zoals bedoeld in punt h van lid 1 van dit artikel, zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de gemeente, veroorzaakt door het gebruik maken van de in het vorige lid omschreven bevoegdheden.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Lech , 28 december 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Van Amelsvoort

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

Uitgegeven de vierde december 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven