Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Dronten

Toekomstige wijziging(en) op 26-03-1991. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 21-02-1991 t/m heden

Besluit van 28 december 1985, houdende aanwijzing van rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Dronten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 20 december 1985, nr. BT85/U1201, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Directie Bestuurszaken, Afdeling Toezichtsbeleid en van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 december 1985, nr. R48335, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 1985, nr. 385-15864, Generale Thesaurie, Directie der Domeinen, Afdeling Rentambten;

Overwegende, dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Wet van 25 maart 1971 tot instelling van een gemeente Dronten (Stb. 342) aan te wijzen de rijkseigendommen (wegen, kunstwerken en fietspaden), welke in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente Dronten overgaan, alsmede te bepalen de voorwaarden en het tijdstip van overgang;

Gelet op artikel 13, eerste lid van voornoemde wet;

Gehoord de raad der gemeente Dronten (brief 30 september 1985);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over op de gemeente Dronten, hierna te noemen de gemeente, met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

De wegpercelen, kadastraal bekend gemeente Dronten

Sectie

Nummer

Oppervlakte in m2

Benaming

A

2919

6 148

Ansjovisweg (de Zuide)

 

2924 ∗

 

Ansjovisweg

 

2926 ∗

 

Ansjovisweg (de Zuide)

       

B

41

26 470

Spieringweg

 

48

48 750

Rendierweg (N)

 

52

16 870

Colijnweg

 

58

4 520

Colijnweg

 

76

20 950

Colijnweg

 

86

14 045

Rendierweg (N)

 

95

34 950

Sprengerlaan

 

104

25 200

v.d. Plasschelaan

 

124

33 600

Haringweg

 

138

17 200

Haringweg (Z)

 

165

12 510

Ansjovisweg

 

240

34 590

Tarpanweg

 

242

14 870

Elandweg (N)

 

258

31 600

Elandweg (N)

 

304

32 990

Roodbeenweg

 

311

18 200

Palingweg (W)

 

403

18 800

Palingweg (O)

 

416

27 410

Boudewijnlaan (N)

 

486

37 650

v.d. Hamlaan

 

489

15 880

v.d. Hamlaan

 

538

22 430

Ottolanderlaan

 

543

18 000

Ottolanderlaan

 

567

2 517

Fietspad (Ottolanderlaan)

 

591

17 530

Reitsemalaan

 

681

14 650

Losw. Biddinghuizen

 

699

9 300

Fietspad Lisdoddew/Reitsemalaan

 

739

26 880

Dronterpad

 

740

30 628

Wisentweg (o)

 

742

8 560

Wisentweg (o)

 

767

910

Haringweg

 

783

16 780

Haringpad

 

852

15 270

Boudewijnlaan (z)

 

887 ∗

 

v/d Hamlaan

 

957

23 425

Beverweg

 

958

30 935

Tarpanweg

 

959

30 250

Elandweg (n)

 

960

68 985

Elandweg (m)

 

961

28 650

Bisonweg

 

965

57 960

Wisentweg (o)

 

967

22 595

Roodbeenweg

 

971

3 370

Wisentweg

 

973

33 360

Palingweg

 

974

41 580

Botweg

 

977 ∗

 

Parallelweg Biddingringweg

 

980

460

Parallelweg Biddingringweg

 

983

2 150

Parallelweg Biddingringweg

 

986

16 220

Garnaalweg

 

988

43 000

Haringweg (n)

 

990

33 340

Haringweg (z)

 

991

4 900

Zijweg Hanzeweg

 

993

111 696

Colijnweg

 

994

32 550

Rendierweg (n)

 

996

61 205

Rendierweg (z)

 

998

787

Parallelweg Biddingringweg

 

1000

1 583

Parallelweg Biddingringweg

 

1002

2 074

Parallelweg Biddingringweg

 

1071

34 130

Ansjovisweg

       

C

1 ∗

 

Zijweg + loswal, nabij Hanzeweg

 

3 ∗

 

Hondweg

 

14

17 140

Hondweg

 

16 ∗

 

Hondweg

 

19

17 760

Olsterdwarsweg + loswal

 

22

28 380

Hondweg

 

27

35 870

Olsterweg

 

28

29 550

Olsterpad

 

42

38 150

Ellerweg

 

47

52 800

Abbertweg

 

54

66 530

Stobbenweg (Z)

 

55 ∗

 

Stobbenweg

 

68

14 110

Roggebotweg

 

115 ∗

 

Reveweg

 

120

48 750

Stobbenweg (N)

 

125

38 980

Stobbenweg (N)

 

182

32 650

Roggebotweg

 

183 ∗

 

Roggebotweg

 

286 ∗

 

Ketelweg

 

292 ∗

 

Oudebosweg

 

358

10 560

Ketelweg

 

489

75 895

Oudebosweg

 

496 ∗

 

Weg langs de Hoge Vaart (nabij Ketelhaven)

       

D

2

40 290

Olsterweg

 

28

71 545

Alikruikweg

 

29

33 590

Ellerweg

 

124

72 270

Kokkelweg

 

174

53 700

Strandgaperweg

 

278

79 680

Mosselweg

 

286

47 480

Strandgaperweg

 

322

18 875

Alikruikweg

 

551 ∗

 

Spijkpad

 

573

9 900

Zijlweg Bijsselseweg

 

714

41 885

Bremerbergweg

 

738

51 775

Bremerbergweg

 

741

36 980

Bijsselseweg

 

743

26 725

Enkweg

 

745

18 985

Stobbenweg (Z)

       

E

309

13 210

De Baan

       

H

5

9 940

Beverweg

 

25

27 995

Vuursteenweg

 

26 ∗

 

Vuursteenweg

 

35

27 780

Rivierduinweg

 

91

52 580

Vuursteenweg

 

149

16 630

Klingenweg

 

185

12 820

Klingenweg

 

217

25 160

Visvijverweg (W)

 

263

2 730

Visvijverweg (O)

 

366

35 585

Beverweg

 

443

25 425

Visvijverweg (M)

 

444

77 252

Visvijverweg (W)

 

446

17 614

Rivierduinweg

 

448

50 946

Wisentweg (W)

 

450

57 360

Elandweg (W)

 

20

27 230

Lisdoddepad

 

34

44 130

Zeeasterpad

 

103

35 640

Prof. Zuurlaan (Z)

 

112

48 770

Prof. Zuurlaan (N)

 

136

52 000

Knooplaan

 

216 ∗

 

Parallelweg Biddingringweg

 

277

60 130

Lisdoddeweg

 

279 ∗

 

Parallelweg Biddingringweg

 

281 ∗

 

Zijdenettenweg

 

282∗

 

Parallelweg Biddingringweg

 

283

62 940

Kubbeweg

 

284

61 455

Zeebiesweg

 

397 ∗

Swifterringweg

 

397 ∗

Swifterringweg/Vuursteenweg

∗ = gedeeltelijk.

∗ = gedeeltelijk; voor de hiervoor van toepassing zijnde grenzen, ziede hierbij gevoegde grenskaarten.

Artikel 1a

De onderstaande roerende Rijkseigendommen gaan in eigendom over op de gemeente, met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit:

 • - Motorvoertuigen

Volkswagen transporter, kenteken BD-02-YY

Volkswagen transporter, kenteken BH-08-HT

Volkswagen transporter, kenteken BH-31-YY

 • - Sneeuwploegen

  • 4 stuks, merk Nido

 • - Strooiers

  • 3 stuks, merk Nido

Artikel 2

 • 1 De verharding van de wegen of gedeelten van wegen:

  • a. op de Ketelmeerdijk tussen Kamperhoek en Ketelsluis, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H, nummer 203 en sectie B, nummers 244, 259 en 46 en van de afritten van de Ketelmeerdijk behorende tot de Beverweg, Visvijverweg, Tarpanweg, Elandweg en Colijnweg;

  • b. op de Vossemeerdijk tussen Ketelsluis en Roggebotsluis, kadastraal bekend gemeente Dronten Sectie C, nummers (496 oud), 97 en 297 en van de afritten van de Vossemeerdijk behorende tot de weg langs Hoge Vaart, Ketelweg en Roggebotweg;

  • c. en van de afritten van de Drontermeerdijk tussen Roggebotsluis en Elburgerweg, kadastraal bekend gemeente Dronten sectie C, nummers 124, 128 en 65, behorende tot de Stobbenweg en Abbertweg;

  • d. op de Bremerbergdijk tussen Spijkweg en de kavel, administratief bekend sectie Q, nummer 118, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie D, nummers 44, 733, 835 en tussen Enkweg en Bijsselseweg, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie D, nummers 835, 842 en 739 en van de afritten van de Bremerbergdijk behorende tot de Enkweg, Bijsselseweg en de zijweg van de Bijsselseweg, het fietspad langs de Bremerbergdijk vanaf de parkeerplaats nabij Elburg tot nabij de Bremerbergweg;

  • e. en van de ontsluitingswegen en parkeerplaatsen naar de woningen te Roggebotsluis en Ketelhaven, de toe- en afvoerwegen naar museum en restaurant te Ketelhaven, de op- en afritten en loswal nabij Elburg en alle niet bij name genoemde op- en afritten naar strand en recreatieve wegen, gelegen op voornoemde dijken met inbegrip van deze strand- en recreatieve wegen;

  • f. en van het fietspad, gelegen tussen de Bremerbergdijk en de Spijkweg gaat in beheer en onderhoud over op de gemeente met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

 • 2 De bermen, grenzend aan de in het vorige lid genoemde verhardingen, gaan in beheer - in de zin van de Wegenwet - op de gemeente over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

 • 3 Het is de gemeente bekend dat op de in de vorige leden bedoelde gedeelten van de Ketelmeerdijk, Vossemeerdijk, Drontermeerdijk en de Bremerbergdijk het Rijkszeeweringenreglement van toepassing is.

Artikel 3

De overgang in eigendom, beheer en onderhoud dan wel in beheer en onderhoud dan wel in beheer van de in artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen geschiedt om niet.

Artikel 4

De in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen gaan over op de gemeente in de staat waarin deze zich op de dag van de eigendomsovergang bevinden, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Artikel 5

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1. hoofdafvoerleiding: een watergang die hoofdzakelijk dient tot transport van polderwater van de greppels, weg- en kavelsloten naar de vaarten;

 • 2. vaart: een watergang die hoofdzakelijk dient tot ontvangst van het polderwater uit de hoofdwaterafvoerleidingen en andere watergangen en tot transport daarvan naar de gemalen aan de rand van de polder;

 • 3. brug: een vaste brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over hoofdafvoerleidingen en vaarten;

 • 4. duiker: een doorlaat voor het transport van water onder een weg of dam door;

 • 5. kunstwerken: een verzamelnaam van werken, genoemd onder 3 en 4.

Artikel 6

De begrenzing van de op de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen wordt gevormd:

 • a. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een wegsloot, niet zijnde een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek daarvan;

 • b. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de aan de wegzijde gelegen insteek van die watergang dan wel watergangen, met dien verstande dat ten aanzien van het onderhoud van het boven water gelegen talud het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onder b, van toepassing is.

Artikel 7

 • 1 De met het waterstaatkundig beheer belaste instantie is bevoegd de door haar nodig geachte werkzaamheden aan hoofdafvoerleidingen en vaarten vanaf de wegzijde uit te voeren of te doen uitvoeren na overleg met de gemeente.

 • 2 De gemeente heeft het recht tot:

  • a. het hebben en houden van de in artikel 1 genoemde bruggen;

  • b. het rechtstreeks of via wegsloten laten uitstromen van water afkomstig van de wegen in de hoofdafvoerleidingen en vaarten.

Artikel 8

 • 1 Ten genoegen van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:

  • a. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt van onkruid zuiver de wegslootgedeelten die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, met uitsluiting van die slootgedeelten waarvan slechts het beheer bij de gemeente berust;

  • b. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt van onkruid zuiver het aan de wegzijde boven water gelegen talud van de aan in artikel 1 genoemde wegen grenzende hoofdafvoerleidingen en vaarten, met uitzondering van de rietbermen langs de vaarten;

  • c. onderhoudt de gemeente in goede staat de duikers, aanwezig in de in artikel 1 genoemde wegen.

 • 2 Zonder voorafgaande toestemming van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:

  • a. brengt de gemeente geen verandering, van welke aard ook, aan in de afmetingen van de aan de in artikel 1 genoemde wegen grenzende watergangen met inbegrip van de daarbij behorende bruggen, dammen, kokers, kaden, stuwen en andere kunstwerken;

  • b. belemmert de gemeente op generlei wijze de waterafvoer in de watergangen en brengt daarin een verandering aan;

  • c. legt de gemeente geen gasbronnen of wellen in de wegbermen aan;

  • d. brengt de gemeente op een vijf meter brede strook langs een hoofdafvoerleiding dan wel een vaart geen beplantingen en opstallen in de bermen aan.

 • 3 De in het vorige lid bedoelde toestemming wordt verleend tenzij een door de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie te behartigen belang zich daartegen verzet. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 4 Indien de gemeente die in het eerste en het tweede lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie bevoegd voor rekening van de gemeente het nodige te verrichten. Van deze bevoegdheid wordt niet eerder gebruik gemaakt dan nadat de gemeente schriftelijk is gewaarschuwd en in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen.

 • 5 Het in de vorige leden bepaalde treedt buiten werking zodra en voor zover hierin door een voor het gebied van Flevoland ingesteld waterschap of een dergelijk lichaam bij publiekrechtelijk voorschrift is voorzien.

Artikel 10

Vergunning wordt geacht te zijn verleend om de landbouwerven, bossen, beplantingsstroken, natuurterreinen, transformatorhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, recreatieobjecten en dergelijke aan te sluiten en aangesloten te houden op de wegen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan.

Het onderhoud van de aansluitingen komt voor rekening van de exploitanten van vorenbedoelde voorzieningen.

Artikel 11

 • 1 De gemeente gedoogt dat met betrekking tot de in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen in overleg met de gemeente:

  • a. het Rijk (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) onder- en bovengrondse leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • b. het Rijk (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) ten behoeve van het waterleidingbedrijf leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • c. de naamloze vennootschap N.V. PGEM, Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij, ten behoeve van een regelmatige levering van elektrische energie aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • d. de naamloze vennootschap N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland, ten behoeve van een regelmatige levering van gas aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • e. anderen, die krachtens vergunning duikers, kabels en andere voorzieningen hebben (zoals bijvoorbeeld ANWB-wegwijzers).

 • 2 Het Rijk, de naamloze vennootschap N.V. PGEM, Provinciale Gelderse Energie Maatschappij, en de naamloze vennootschap N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland en anderen zoals bedoeld in punt e van lid 1 van dit artikel, zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de gemeente, veroorzaakt door het gebruik maken van de in het vorige lid omschreven bevoegdheden.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Lech, 28 december 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Van Amelsvoort

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

Uitgegeven de vierde december 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven