Erkenning van door België afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 20-12-1985 t/m 30-06-2009

Erkenning van door België afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, onder g, en 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Staatsblad 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Staatsblad 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende door het Koninkrijk België afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

  • brevet yachtman

  • brevet yachtnavigator.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant. Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 december 1985

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven