Registratie proefdieren en dierproeven

[Regeling vervallen per 18-12-2014.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-01-1986 t/m 17-12-2014

Registratie proefdieren en dierproeven

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 10, zesde en zevende lid, van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-12-2014]

De gegevens omtrent de proefdieren en de verrichte proeven die ingevolge artikel 10, zesde lid van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336) door de vergunninghouder dienen te worden verstrekt zijn de gegevens welke staan vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage. De wijze waarop, alsmede de tijdruimte waarbinnen de gegevens dienen te worden verstrekt zijn eveneens in deze bijlage aangegeven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling wordt met de bijbehorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.

Leidschendam, 22 november 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens de

Staatssecretaris

,
de

directeur Voedings- en Veterinaire aangelegenheden en Produktveiligheid

,

G. H. Schipper

Naar boven