Aanwijzing cursus welzijn van proefdieren

[Regeling vervallen per 18-12-2014.]
Geldend van 01-01-1986 t/m 17-12-2014

Aanwijzing cursus welzijn van proefdieren

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 5, van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2014]

Als cursus welzijn van proefdieren als bedoeld in artikel 5 van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336) wordt aangewezen de cursus proefdierkunde voor de artikel 14-deskundige, georganiseerd door de vakgroep Proefdierkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling, welke wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.

Leidschendam, 22 november 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens de

staatssecretaris

,
De

directeur Voedings- en Veterinaire aangelegenheden en Produktveiligheid

,

G. H. Schipper

Terug naar begin van de pagina