Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1988.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1986 t/m heden

Wijziging percentage levensonderhoud 1986

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het Indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1985 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1984;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1986 worden verhoogd, worden vastgesteld op 1,1.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986.

's-Gravenhage, 12 november 1985

De

Staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel

Naar boven