Regeling vaststelling modellen formulieren Leegstandswet

[Regeling vervallen per 25-05-2005.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-1986 t/m 24-05-2005

Regeling vaststelling modellen formulieren Leegstandswet

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15, tweede en vierde lid, van de Leegstandwet1Wet van 21 mei 1981, Stb. 337, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 29 augustus 1985, Stb. 490.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-05-2005]

  • 1 De aanvraag van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woning of een leegstaand gebouw, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet, wordt gedaan met gebruikmaking van een formulier overeenkomstig bijlage I van deze regeling.

  • 2 De aanvraag tot verlenging van de vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woning of een leegstaand gebouw, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet, wordt gedaan met gebruikmaking van een formulier overeenkomstig bijlage II van deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-05-2005]

Deze regeling, die zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.

's-Gravenhage, 5 november 1985

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer,

G. Ph. Brokx

Naar boven