Besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 23 oktober 1985, houdende uitvoering van artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-236968;

Gelet op artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen (Stb. 1985, 130);

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 oktober 1985, nr. W02.85.0490/19.5.41);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 10 oktober 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-256200;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De territoriale zee van het Koninkrijk in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba strekt zich uit tot de lijn, waarvan elk punt is gelegen op de afstand van twaalf internationale zeemijlen, dat is tweeëntwintig kilometer en tweehonderd vierentwintig meter, gemeten zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de laagwaterlijn langs de kust of van de basislijnen dan wel van de afsluitingslijnen genoemd in artikel 3 en 4, met dien verstande dat, indien binnen deze afstand natuurlijk gevormde, bij eb droogvallende bodemverheffingen zijn gelegen, die bij hoogtij door water zijn omgeven, gemeten wordt van het dichtstbij gelegen punt van de laagwaterlijn van die bodemverheffing.

 • 2 De laagwaterlijn is de dieptelijn van nul meter of, waar deze ontbreekt, de kustlijn dan wel de randen van droogvallende riffen, zoals aangegeven op de grootschalige Nederlandse zeekaarten.

Artikel 2

De laagwaterlijn langs de kust vormt, met de in artikel 3 en 4 genoemde basislijnen, voorzover deze zeewaarts daarvan zijn gelegen, de grens tussen de binnenwateren en de territoriale zee van het Koninkrijk in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3

 • 1 Rechte basislijnen worden getrokken door de bogen van de grootcirkels, die over de kortste afstand de hierna te noemen punten verbinden:

  • a. langs de zuidkust van Aruba:

    

   (i)

   van punt

   A1

   gelegen op

   12°32'18,7"

   Noorderbreedte en

   70°03'48"

   Westerlengte

      

   via

   A2

    

   12°31'18,7"

    

   70°03'02"

    
      

   naar

   A3

    

   12°30'18,7"

    

   70°02'06"

    
    

   (ii)

   van

   A4

    

   12°28'57,2"

    

   70°00'35,5"

    
      

   naar

   A5

    

   12°28'46,7"

    

   70°00'17,5"

    
    

   (iii)

   van

   A6

    

   12°26'48,7"

    

   69°57'09,5"

    
      

   naar

   A7

    

   12°26'43,2"

    

   69°57'04,5"

    
    

   (iv)

   van

   A8

    

   12°26'14,1"

    

   69°56'08,5"

    
      

   via

   A9

    

   12°25'52,1"

    

   69°55'17"

    
      

   naar

   A10

    

   12°25'44,6"

    

   69°54'57"

    
    

   (v)

   van

   A11

    

   12°25'23,1"

    

   69°54'17,5"

    
      

   via

   A12

    

   12°24'52,6"

    

   69°53'46"

    
      

   naar

   A13

    

   12°24'50,6"

    

   69°53'06"

    
  • b. op Bonaire:

   • (i) Harbour Village Marina:

     

    van punt

    B1

    gelegen op

    12°09'46,8"

    Noorderbreedte en

    68°17'10,5"

    Westerlengte

     

    naar

    B2

     

    12°09'45,1"

     

    68°17'08,7"

     
   • (ii) Plaza Resort Marina:

     

    van

    B3

     

    12°08'06,1"

     

    68°16'46,1"

     
     

    naar

    B4

     

    12°08'08,3"

     

    68°16'43,0"

     
 • 2 De ligging van de in het eerste lid aangegeven punten is uitgedrukt in het stelsel van coördinaten volgens het World Geodetic System 1984 (WGS84).

Artikel 4

 • 1 Afsluitingslijnen worden getrokken tussen de natuurlijke toegangspunten van de hierna te noemen baaien:

  • a. op Aruba:

   • (i) Boca di Pos di Noord:

     

    punt

    1

    gelegen op

    12°34'28,2"

    Noorderbreedte en

    70°00'08,4"

    Westerlengte

     

    punt

    2

     

    12°34'25,7"

     

    70°00'05,0"

     
   • (ii) Boca Mahos:

       

    1

     

    12°33'11,6"

     

    69°58'28,1"

     
       

    2

     

    12°33'10,1"

     

    69°58'24,3"

     
   • (iii) Boca onbenoemd 0,3 zeemijl zuidoost van (ii):

       

    1

     

    12°33'07,2"

     

    69°58'16,2"

     
       

    2

     

    12°33'03,2"

     

    69°58'12,0"

     
   • (iv) Boca zuidoost van Andicuri:

       

    1

     

    12°32'16,0"

     

    69°56'41,0"

     
       

    2

     

    12°32'13,4"

     

    69°56'37,7"

     
   • (v) Daimari:

       

    1

     

    12°31'54,1"

     

    69°56'19,7"

     
       

    2

     

    12°31'50,6"

     

    69°56'16,0"

     
   • (vi) Dos Playa:

       

    1

     

    12°30'26,9"

     

    69°55'04,5"

     
       

    2

     

    12°30'20,5"

     

    69°54'59,2"

     
   • (vii) Boca Druif:

       

    1

     

    12°30'02,3"

     

    69°54'29,8"

     
       

    2

     

    12°29'59,6"

     

    69°54'25,4"

     
   • (viii) Boca Prins:

       

    1

     

    12°29'57,7"

     

    69°54'24,1"

     
       

    2

     

    12°29'51,8"

     

    69°54'18,9"

     
   • (xi) Boca Grandi:

       

    1

     

    12°26'30,4"

     

    69°52'14,9"

     
       

    2

     

    12°26'15,9"

     

    69°52'15,6"

     
   • (x) Klein Lagoen:

       

    1

     

    12°24'44,7"

     

    69°52'48,1"

     
       

    2

     

    12°24'42,9"

     

    69°52'57,3"

     
  • b. op Bonaire en Klein Bonaire:

   • (i) Boca Onima:

     

    punt

    1

    gelegen op

    12°15'17,8"

    Noorderbreedte en

    68°18'38,5"

    Westerlengte

     

    punt

    2

     

    12°15'16,2"

     

    68°18'34,6"

     
   • (ii) Lagun:

       

    1

     

    12°10'58,4"

     

    68°12'34,6"

     
       

    2

     

    12°10'50,0"

     

    68°12'33,7"

     
   • (iii) Boca Washi Kemba:

       

    1

     

    12°10'27,3"

     

    68°12'27,6"

     
       

    2

     

    12°10'24,1"

     

    68°12'27,1"

     
   • (iv) Lac:

       

    1

     

    12°06'11,0"

     

    68°13'17,4"

     
       

    2

     

    12°06'03,2"

     

    68°13'25,6"

     
  • c. op Curaçao:

   • (i) Bartolbaai:

     

    punt

    1

    gelegen op

    12°20'00,4"

    Noorderbreedte en

    69°03'38,7"

    Westerlengte

     

    punt

    2

     

    12°19'55,9"

     

    69°03'36,8"

     
   • (ii) Playa Grandi:

       

    1

     

    12°18'56,3"

     

    69°03'11,9"

     
       

    2

     

    12°18'45,4"

     

    69°03'12,4"

     
   • (iii) Boca Ascensión:

       

    1

     

    12°16'34,2"

     

    69°02'59,5"

     
       

    2

     

    12°16'26,1"

     

    69°02'57,0"

     
   • (iv) Boca Playa Canoa:

       

    1

     

    12°10'33,7"

     

    68°52'02,8"

     
       

    2

     

    12°10'34,1"

     

    68°51'54,2"

     
   • (v) Boca bij Landhuis Santa Catarine:

       

    1

     

    12°09'28,5"

     

    68°49'46,2"

     
       

    2

     

    12°09'28,1"

     

    68°49'44,9"

     
   • (vi) St. Jorisbaai:

       

    1

     

    12°07'49,3"

     

    68°48'21,6"

     
       

    2

     

    12°07'40,1"

     

    68°48'17,4"

     
   • (vii) Awa Di Oostpunt:

       

    1

     

    12°02'34,9"

     

    68°44'14,7"

     
       

    2

     

    12°02'32,6"

     

    68°44'20,6"

     
   • (viii) Fuikbaai:

       

    1

     

    12°02'55,7"

     

    68°49'51,3"

     
       

    2

     

    12°02'58,2"

     

    68°49'56,0"

     
   • (ix) Spaanse Haven:

       

    1

     

    12°03'47,5"

     

    68°51'01,8"

     
       

    2

     

    12°03'47,8"

     

    68°51'14,8"

     
   • (x) Caracasbaai:

       

    1

     

    12°04'01,6"

     

    68°51'41,7"

     
       

    2

     

    12°04'14,6"

     

    68°52'23,3"

     
   • (xi) St. Annabaai:

       

    1

     

    12°06'13,9"

     

    68°56'08,3"

     
       

    2

     

    12°06'17,1"

     

    68°56'18,3"

     
   • (xii) Piscaderabaai:

       

    1

     

    12°07'12,6"

     

    68°58'12,5"

     
       

    2

     

    12°07'21,8"

     

    68°58'15,1"

     
   • (xiii) Boca Grandi/San Juan Baai:

       

    1

     

    12°14'52,0"

     

    69°06'28,6"

     
       

    2

     

    12°15'01,0"

     

    69°06'34,7"

     
   • (xiv) Boca Sta. Maria:

       

    1

     

    12°16'04,9"

     

    69°07'43,3"

     
       

    2

     

    12°16'06,1"

     

    69°07'44,5"

     
  • d. op Saba:

   • (i) Cove Baai en Spring Baai:

     

    punt

    1

    gelegen op

    17°38'36,7"

    Noorderbreedte en

    63°13'04,9"

    Westerlengte

     

    punt

    2

     

    17°38'15,9"

     

    63°13'00,6"

     
   • (ii) Core Gut Baai:

       

    1

     

    17°37'53,1"

     

    63°12'58,6"

     
       

    2

     

    17°37'46,0"

     

    63°13'03,8"

     
   • (iii) Fort Baai:

       

    1

     

    17°36'56,2"

     

    63°15'06,1"

     
       

    2

     

    17°36'59,1"

     

    63°15'09,2"

     
  • e. op Sint Maarten:

   • (i) Groot Baai:

     

    punt

    1

    gelegen op

    18°00'18,6"

    Noorderbreedte en

    63°02'37,6"

    Westerlengte

     

    punt

    2

     

    18°00'45,4"

     

    63°03'36,0"

     
   • (ii) Klein Baai:

       

    1

     

    18°00'47,3"

     

    63°03'39,1"

     
       

    2

     

    18°00'59,5"

     

    63°04'10,1"

     
   • (iii) Simson Baai:

       

    1

     

    18°01'39,3"

     

    63°05'48,6"

     
       

    2

     

    18°01'56,2"

     

    63°06'54,9"

     
 • 2 De ligging van de in het eerste lid aangegeven punten is uitgedrukt in het stelsel van coördinaten volgens het World Geodetic System 1984 (WGS84).

 • 3 In de inlaat van het Pekelmeer op Bonaire geldt als afsluitingslijn de verbindingslijn van de punten waar de kustlijn afbuigt naar de toegang tot het Pekelmeer.

Artikel 5

 • 1 Waar een grenslijn met andere Staten is overeengekomen welke ligt binnen twaalf zeemijlen van de basislijn, van waaruit de territoriale zee wordt gemeten, is deze grenslijn de buitengrens van de territoriale zee.

 • 2 Waar nog geen grenslijn met andere Staten is overeengekomen, geldt als grens voor de territoriale zee de middellijn, waarvan elk punt even ver verwijderd is van de dichtstbij gelegen punten van de basislijn, waarvan de breedte van de territoriale zee van elk der twee Staten wordt gemeten.

Artikel 6

Deze algemene maatregel van rijksbestuur treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand, volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6a

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.

's-Gravenhage, 23 oktober 1985

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

Uitgegeven de eenendertigste oktober 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven