Inspraak voorontwerp rapport als bedoeld in art. 34 Ruilverkavelingswet

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 15-10-1985 t/m 22-12-2004

Inspraak voorontwerp rapport als bedoeld in art. 34 Ruilverkavelingswet

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 240, achtste lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

De inspraak die in de navolgende gebieden ten aanzien van het voorontwerp van het rapport als bedoeld in artikel 34 van de Ruilverkavelingswet 1954 (Stb. 510) heeft plaatsgevonden, treedt in de plaats van de inspraak als bedoeld in artikel 86, juncto artikel 77 van de Landinrichtingswet:

 • -

  Sint-Oedenrode

 • -

  Wieringen

 • -

  Schagerkogge

 • -

  Moersche Heide

 • -

  Auvergnepolder

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Landinrichtingswet.

's-Gravenhage, 8 oktober 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij, voor deze, De

secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina