Voorontwerp rapport als bedoeld in art 34 Ruilverkavelingswet

[Regeling vervallen per 28-05-2004.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 15-10-1985 t/m 27-05-2004

Voorontwerp rapport als bedoeld in art 34 Ruilverkavelingswet

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 240, zevende lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-05-2004]

In de navolgende gebieden wordt het voorontwerp voor het rapport als bedoeld in artikel 34 van de Ruilverkavelingswet 1954 (Stb. 510) beschouwd als het voorontwerp van het Landinrichtingsplan als bedoeld in artikel 86, van de Landinrichtingswet:

 • -

  Ruinerewold Koekange

 • -

  Driebruggen

 • -

  Hitland

 • -

  Schagerkogge

 • -

  Moersche Heide

 • -

  Auvergnepolder

 • -

  Wieringen

 • -

  Sint-Oedenrode.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Landinrichtingswet.

's-Gravenhage, 8 oktober 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

G. J. van Dinter

Naar boven