Besluit ex artikel 240 lid 1 van de Landinrichtingswet

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 15-10-1985 t/m 31-12-2006

Besluit van 30 september 1985, houdende uitvoering van artikel 240, eerste lid, van de Landinrichtingswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 26 september 1985, No. J 6086, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 240, eerste lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De navolgende ruilverkavelingen worden voltooid volgens de bepalingen van de Ruilverkavelingswet 1954 (Stb. 510);

Provincie

Ruilverkaveling

Groningen

Slochteren

 

Nieuw-Scheemda

Friesland

Hommerts-Oppenhuizen

Drenthe

Diever

 

Rolde

Overijssel

Paaslo-Kerkbuurt

Noord-Holland

Het Grootslag

Zuid-Holland

De Stelle

Noord-Brabant

Veghel-Erp

Limburg

Elsloo

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien de Landinrichtingswet in werking treedt, treedt dit besluit in werking op hetzelfde tijdstip.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 september 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Uitgegeven de tiende oktober 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven