Besluit vertegenwoordigde organisaties Centrale Landinrichtingscommissie

[Regeling vervallen per 28-05-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 15-10-1985 t/m 27-05-2004

Besluit van 23 september 1985, houdende aanwijzing van organisaties die vertegenwoordigd worden in de Centrale Landinrichtingscommissie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 13 september 1985, no. J. 4546, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) en artikel 3, eerste lid, onder d en e, van het besluit houdende nadere regelen betreffende de taak, werkwijze en samenstelling van de Centrale Landinrichtingscommissie (Stb. 1985, 521);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-05-2004]

De navolgende centrale organisaties voor het bedrijfsleven op het gebied van land-, tuin- en bosbouw worden ieder door één lid vertegenwoordigd in de Centrale Landinrichtingscommissie:

  • - de Katholieke Boeren- en Tuindersbond

  • - de Christelijke Boeren- en Tuindersbond

  • - het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité

  • - de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren

De Federatie Nederlandse Vakbeweging en het Christelijk Nationaal Vakverbond worden te zamen door één lid vertegenwoordigd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-05-2004]

De navolgende organisaties op het gebied van de natuur, het landschap en de openluchtrecreatie worden ieder door één lid vertegenwoordigd in de Centrale Landinrichtingscommissie:

  • - de Stichting Natuur en Milieu

  • - de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

  • - de Stichting Recreatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-05-2004]

Indien de Landinrichtingswet in werking treedt, treedt dit besluit in werking op hetzelfde tijdstip.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 september 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Uitgegeven de tiende oktober 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven