Aanwijzing keuringsinstantie typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 05-12-2009.]
Geldend van 25-04-1996 t/m 04-12-2009

Aanwijzing keuringsinstantie typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 4, eerste lid, van het Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging (Stb. 1984, 525);

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 05-12-2009]

De keuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt verricht aan de hand van Reglement 47, behorende bij de Overeenkomst van 20 maart 1958 betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83).

Artikel 3

[Vervallen per 05-12-2009]

De regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 3 september 1985

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

.
De

staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J. F. Scherpenhuizen

Terug naar begin van de pagina