Vrijstellingsbeschikking invoer agrarische alcohol 1985

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 20-01-2000 t/m 31-07-2008

Vrijstellingsbeschikking invoer agrarische alcohol 1985

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 13 van In- en uitvoerbesluit Landbouwgoederen 1980 (Stb. 1980, 758);

In overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Vrijstellingsbeschikking invoer agrarische alcohol 1985.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 september 1985.

's-Gravenhage, 30 augustus 1985

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze, De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven