Referentietarief Binnenlands Vrachtautovervoer 1985

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1985.
Geldend van 01-08-1985 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DGV/IG-4/V24739
Identificatienummer BWBR0003824
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

De bijlagen liggen ter inzage bij iedere Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer, ten kantore van de Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, van de Koninklijke Vereniging van Transport Ondernemingen, van de Nederlandse Bond van Protestants-Christelijke Beroepsgoederenvervoerders, van de Katholieke Vervoerders Organisatie en bij de EVO.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-1985

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-08-1985 Nieuwe-regeling 15-07-1985 Stcrt. 1985, 137 DGV/IG-4/V24739 15-07-1985 Stcrt. 1985, 137
Naar boven