Referentietarief Binnenlands Vrachtautovervoer 1985

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1985.
Geldend van 01-08-1985 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-08-1985

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-1985)

Opmerking

De bijlagen liggen ter inzage bij iedere Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer, ten kantore van de Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, van de Koninklijke Vereniging van Transport Ondernemingen, van de Nederlandse Bond van Protestants-Christelijke Beroepsgoederenvervoerders, van de Katholieke Vervoerders Organisatie en bij de EVO.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-1985 Nieuwe-regeling 15-07-1985 Stcrt. 1985, 137 DGV/IG-4/V24739 15-07-1985 Stcrt. 1985, 137
Naar boven