Toepassing artikel 15, lid 1, aanhef en letter a, van de Wet op de omzetbelasting inzake ontbrekende facturen

[Regeling vervallen per 07-12-2011.]
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 05-07-1985.
Geldend van 05-07-1985 t/m 06-12-2011

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie2/tekst

Informatie geldend op 05-07-1985

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 05-07-1985)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-12-2011 Intrekking-regeling 25-11-2011 Stcrt. 2011, 21834 BLKB2011/641M 25-11-2011 Stcrt. 2011, 21834
05-07-1985 Nieuwe-regeling 05-07-1985 Infob. 1985, 7 285-9498 05-07-1985 Infob. 1985, 7
Naar boven