Gelijkstelling functie lid dagelijks bestuur deelgemeenteraad, stadsdeelraad enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 12-08-1985 t/m 31-12-2019

Gelijkstelling functie lid dagelijks bestuur deelgemeenteraad, stadsdeelraad enz.

De minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

Gelet op artikel 16, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Met terugwerkende kracht tot en met 1 september 1984 is de functie van lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeenteraad, stadsdeelraad of onder andere benaming bekend staande commissie als bedoeld in artikel 61, eerste lid, onder b, van de gemeentewet voor de toepassing van artikel 16 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement gelijk te stellen met in het eerste lid van artikel 16 genoemde functies.

Dit besluit zal worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 juni 1985

De

minister

van Binnenlandse Zaken a.i.,

F. Korthals Altes

Naar boven