Vrijstelling vissen met oesterkor in het Grevelingenmeer

[Regeling vervallen per 21-12-2006.]
Geldend van 01-08-1985 t/m 20-12-2006

Vrijstelling vissen met oesterkor in het Grevelingenmeer

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 11 van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (Stb. 283);

Gehoord de Voorlopige Adviesraad voor de Binnenvisserij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2006]

Van het bepaalde in artikel 2, eerste lid en artikel 5, eerste lid van het Reglement voor de Binnenvisserij wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het vissen met de oesterkor in het Grevelingenmeer.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2006]

De beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 19 november 1982, nr. J 6713 (Stcrt. 226) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2006]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juni 1985.

's-Gravenhage, 3 juni 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij, Voor deze, De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina