Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, [...] en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 15-05-1985 t/m heden

Besluit van 17 mei 1985, houdende overbrenging van de zorg voor de uitvoering van de artikelen 38 tot en met 44 van de Woonwagenwet (Commissie van advies) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 14 mei 1985, nr. MJZO755054;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De zorg voor de uitvoering van de artikelen 38 tot en met 44 van de Woonwagenwet (Stb. 1968, 98), thans behorende tot de taak van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gaat met ingang van 15 mei 1985 over naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

's-Gravenhage, 17 mei 1985

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

G. Ph. Brokx

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Rietkerk

Uitgegeven de zesde juni 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven