Aanwijzing wateren vrije hengel

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Aanwijzing wateren vrije hengel

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 21, tweede lid, onderdeel c, Visserijwet 1963

Gezien het verzoek van het Recreatieschap Sneeker Meer en van het Recreatieschap Noord-West Utrecht;

Gezien het verzoek van burgemeester en wethouders van de volgende gemeenten: Ede, Dordrecht, Kampen, Stadskanaal, Roden, Werkendam, Smallingerland, Hoorn, Vianen, Uithoorn, Raamsdonksveer, Leerdam, Hardinxveld-Giessendam;

Gezien het verzoek van het Waterschap Westfriesland;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Als water, waarin voor het vissen met niet meer dan één hengel, geaasd met ingevolge artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) aangewezen aas, het verbod van artikel 21, eerste lid, van de Visserijwet 1963 niet geldt, worden aangewezen de in de bij deze regeling behorende bijlage genoemde wateren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De beschikkingen van de minister van Landbouw en Visserij van: 4 februari 1974 (Stcrt. 29); 14 oktober 1974 (Stcrt. 201); 25 januari 1980, nr. J.137 (Stcrt. 21); 5 februari 1981, nr. J.784 (Stcrt. 26); 25 november 1981, nr. J.7548 (Stcrt. 321); 18 december 1981, nr. J.6614 (Stcrt. 51); 20 april 1982, nr. J.1822 (Stcrt. 79); 16 juni 1982, nr. J.3046 (Stcrt. 116); en mijn beschikkingen en regelingen van: 24 augustus 1982, nr. J.4502 (Stcrt. 164); 6 december 1982, nr. J.6787 (Stcrt. 238); 3 mei 1983, nr. J.2781 (Stcrt. 88); 9 maart 1984, nr. J.306 (Stcrt. 54); 9 maart 1984, nr. J.309 (Stcrt. 54); 4 januari 1985, nr. J.7760 (Stcrt. 6); 18 maart 1985, nr. J.480 (Stcrt. 56) worden ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juni 1985.

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij
Voor deze,
De

secretaris-generaal

G. J. van Dinter

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

- de in de gemeente Wymbritseradeel nabij het Paviljoen Sneekermeer gelegen plus

minus 11 hectare grote waterplas, onder meer begrensd door de Paviljoenweg, de

Groene Dijk en aan de zijde van het Sneekermeer door de aldaar aanwezige vaste

houten brug;

- water, groot 58 400 m², gelegen in het terrein genaamd Zwaan, kadastraal

bekend gemeente Kockengen, sectie D, nrs. 28 en 9 en gemeente kamerik, sectie B,

nrs. 613 en 628;

- water, groot 15 400 m², gelegen in het terrein genaamd Grutto, kadastraal

bekend gemeente Kamerik, sectie K. nr. 19;

- water, groot 97 800 m², gelegen in het terrein genaamd Oortjespad (Eend),

kadastraal bekend gemeente Kamerik, sectie C, nrs. 218 en 872;

- water, groot 20 420 m², gelegen in het terrein genaamd Donkereindsebos,

kadastraal bekend gemeente Wilnis, sectie D, nrs. 424, 431 t/m 434, 442, 461 t/m

463, 475 t/m 478, 1885 t/m 1987 en 1928;

- water, groot 63 945 m², gelegen in het terrein genaamd Bosdijk, kadastraal

bekend gemeente Breukelen-Nijenrode, sectie A, nrs. 1, 2, 14, 15, 39, 40, 54 t/m

56, 86, 102, 103, 125 t/m 127, 140, 141, 641, 87, 642, 797, 1009 en 1010;

- water, groot 13 915 m², gelegen in het terrein genaamd Oukoperdijk, kadastraal

bekend gemeente Loenersloot, sectie B, nrs. 489, 505 t/m 511, 517, 520, 560,

561, 571, 572, 817, 819, 903, 1060, 1064 en 1102;

- gedeelte van de Heinoomsvaart, groot 7800 m², gelegen in het terrein

kadastraal bekend gemeente Wilnis, sectie B, nrs. 2489 t/m 2493, 2499, 2501,

2504, 2510, 2571, 3571, 3741, 4040, 4084, 4085, 4098 en 4105;

Het water gelegen

Kadastraal bekend gemeente

ten oosten van Jachtlaan te Ede

Ede, sectie F, nrs. 3788 + D 4934 ged.

Kierkamperweg te Bennekom aan

Bennekom, sectie E, nr. 9066

Beatrixplein te Ede

Ede, sectie K, nr. 12 790 ged.

ten oosten van Proosdijerveldweg te

Ede, sectie F, nr. 2939 ged.

Ede

ten noorden van Lunenburg te Ede

Ede, sectie F, nr. 3709 ged.

tussen VK-B en VD-C tot Lindenhorst te

Ede, sectie F, nr. 3709 ged.

Ede

tussen VK-B en VK-C vanaf Lindenhorst

Ede, sectie F, nr. 2939 ged.

tot aan Slotlaan te Ede

ten noorden van Koelhorst tot

Ede, sectie F, nr. 3709 ged.

Hogerhorst te Ede

ten noorden van Nettelhorst te Ede

Ede, sectie F, nr. 4164 ged.

ten westen van Nettelhorst te Ede

Ede, sectie F, nr. 4156 ged.

ten westen van Langenhorst te Ede

Ede, sectie F, nr. 4164 ged.

ten westen van Groenendaal te Ede

Ede, sectie F, nr. 4162 ged.

ten westen van Mariëndaal te Ede

Ede, sectie F, nr. 3090 ged.

ten noorden van Dijkhof-Binnenhof te

Ede, sectie F, nr. 4164 ged.

Ede

ten zuiden van Durendaal te Ede

Ede, sectie F, nr. 3896 + 3897 ged.

ten zuiden van Doddendaal te Ede

Ede, sectie F, nr. 3896 ged.

ten zuiden van Cloeckendaal te Ede

Ede, sectie F, nr. 3896 ged.

tussen VK-H2 en VK-J te Ede

Ede, sectie F, nr. 3868 + 3867 ged.

ten noorden van Grootveld te Ede

Ede, sectie F, nr. 3867 + 3862 ged.

ten noord-westen van Levendaal te Ede

Ede, sectie F, nr. 3897 ged.

ten oosten van Prinsenhof te Ede

Ede, sectie F, nr. 4160 ged.

- in de gemeente Dordrecht in de wateren binnen en begrensd door Oude Maas,

Dordtse tot Wieldrechtse Zeedijk-Wieldrechtse Zeedijk-Zeedijk-Nieuwe Merwede

vanaf Kop van het Land en Beneden Merwede.

- de in de gemeente Kampen gelegen wateren, binnen en begrensd door de

Loswalweg, de Industrieweg, de Dieselstraat, de Constructieweg, de

Nijverheidsstraat, de Flevoweg, de Middenwetering en de Cellebroeksweg;

- in de gemeente Stadskanaal:

- het water gelegen tussen de Aziëlaan, Engelandlaan, Europalaan en Navolaan;

- het water gelegen langs het Boerendiep en wel vanaf de Aziëlaan tot aan de

Onstwedderweg;

- het water gelegen langs de Berkenstraat en wel vanaf de brug "De gele Klap"

tot aan de dam (verlengde Boerendiep);

- het water gelegen langs de Berkenstraat, Verlengde Boerendiep en Onstwedderweg

en wel vanaf de Fabriekstraat tot aan de Atlantislaan;

- het water gelegen langs de Onstwedderweg vanaf de Atlantislaan tot ter hoogte

van de hoogspanningslijn (de Maarsinghwijk);

- het water gelegen langs de Utrechtsebaan en de Gooilandlaan;

- het water gelegen langs de Utrechtselaan vanaf de Gooilandlaan tot aan de

Frankrijklaan;

- het water gelegen tussen de Kamerijklaan en de M.T.S. vanaf de Frankrijklaan

tot aan de Atlantislaan;

- het water gelegen evenwijdig aan de Manegelan en wel vanaf de Atlantislaan tot

aan de Dwarssplitsing;

- het water gelegen tussen de Vijverlaan, Maarsbroek, Oostermoer, Cornelis

Dopperlaan en Dwarssplitsing (de Kanovijver);

- de wateren (3x) gelegen tussen de Maarsbroek en de Wedde, vanaf de

Achterstekamp tot aan de Renne;

- het water gelegen langs de Renne en de Maarsbroek tot aan de brug bij 't

Dierenasiel;

- het water gelegen langs de Maarsbroek vanaf de Tackenborg tot aan de Dr.

Kinglaan;

- de vijver in het park, gelegen tussen de Wilhelminalaan, Prins Hendriklaan,

Julianastraat en de Prins Bernhardlaan;

- in de gemeente Musselkanaal:

- het water gelegen tussen de sportvelden en de Rembrandtlaan, vanaf de A-kade

tot aan de brug in de Parklaan;

- de vijver, gelegen aan de Dwazziewegen te Roden, kadastraal bekend gemeente

Roden, sectie I nos. 1514, 1588, 1600, 1601, 1703, 1797, 1922, 3002, 4263 en

4478 ed.

- de vijvers, gelegen binnen het sportpark "Drachtster Bos", kadastraal bekend,

gemeente Drachten, sectie D, nummers 17, 22, 23, 26, 30, 31, 354 en 1398;

- de Stadsgracht, kadastraal bekend gemeente Vianen sectie A nrs. 903, 1129,

2385, 2478, 2479, 2496 en 2636, samen groot ± 2,9 ha;

- de Hagengracht, kadastraal bekend gemeente Vianen sectie A nrs. 4082, 5101,

5103, 5110, 5117, 5121, 5219 en 5226 (alle gedeeltelijk), samen groot ± 2,7 ha;

- de watergangen in de woonwijk Het Monnikenhof, kadastraal bekend gemeente

Vianen, sectie D, nrs. 249, 475, 1188 (gedeeltelijk) en 837 (gedeeltelijk),

samen groot ca. 1,3 ha;

- de watergangen in de woonwijk Amaliastein, kadastraal bekend gemeente Vianen,

sectie B, nrs. 5426, 5427, 5428 en 5429, samen groot ca. 1,25 ha;

- in de gemeente Raamsdonkveer gelegen wateren:

- de vijver de Ganzewiel;

- het water, gelegen tussen de Rijksweg A 27 en de Hooipolder;

- de vijver De Driehoek achter café De Hoog;

- de bergingsvijver tussen de Hooipolder en de Dombosch I aan de zijde van de

Hooipolder;

- in de gemeente Leerdam gelegen wateren:

- de singels Leerdam-Noord; kadastraal bekend sectie C, nr. 2457, langs Recht

van ter Leede en Molenlaan, sectie C, nrs. 2551 en 2554, langs Ooievaarlaan,

sectie C, nr. 2576, langs Hazeleger, sectie C, nr. 2578, langs Frans L. Blomlaan

en Drossaardlaan, sectie C, nrs. 2225 en 2548, langs Loosdorp en Van

Leyeburgstraat, sectie C, nr. 2528, langs Loosdorp;

- Wieltje van Collée, kadastraal bekend, sectie B, nr. 9052;

- Esdoornstraat, kadastraal bekend, sectie D, nrs. 235, 343, 303, 312 en 236;

- in de gemeente Uithoorn gelegen water, dat wordt omsloten door de provinciale

weg Heemstede-Hilversum, het Amsterdrecht kanaal, de grens met de gemeente

Amstelveen, de spoorlijn Amstelveen-Uithoorn, tot aan de Zijdelweg en de

Zijdelweg tot aan de eerder genoemde provinciale weg, met uitzondering van de

industrieterreinen;

- in de gemeente Hardinxveld-Giessendam gelegen wateren:

- de singel langs de Frans Halsstraat;

- de singel, gelegen ten noorden van het Lange Griendsveer en Groot Veldsweer

(tussen de Wil en de Nieuweweg);

- de singel, gelegen ten westen van het Weideveld;

- de plas, gelegen ten westen van de gemeentelijke begraafplaats

"Neder-Hardinxveld", genaamd "De Wiel".

- de binnen de bebouwde kom van de gemeente Bunschoten gelegen wateren die in

eigendom zijn van de gemeente, met uitzondering van de wateren gelegen rondom

het sportpark "De Vinken" en binnen het industrieterrein "De Kronkels";

- de binnen de bebouwde kom van de gemeente Bunschoten gelegen wateren, voor

zover eigendom van de gemeente, met uitzondering van de wateren gelegen rondom

het sportpark "de Vinken" en binnen het industrieterrein "de Kronkels";

- de binnen de bebouwde kom van de gemeente Doetinchem gelegen vijvers:

Canadapark, plaatselijk aangeduid als Stad-Doetinchem, sectie B nr. 2437

gedeeltelijk,

Rozengaardseveld, plaatselijk aangeduid als Ambt-Doetinchem, sectie N nr. 922

gedeeltelijk, zijnde de vijver die grenst aan de J.F. Kennedylaan,

Beukenhage, plaatselijk aangeduid als Ambt-Doetinchem, sectie N nr. 646

gedeeltelijk,

De Huet 2e fase, plaatselijk aangeduid als Ambt-Doetinchem, sectie A nr. 2038

gedeeltelijk,

De Huet nabij 5e fase, plaatselijk aangeduid als Ambt-Doetinchem, sectie A

nr. 2038 gedeeltelijk;

- de binnen de bebouwde kom van de gemeente Hardenberg gelegen wateren,

plaatselijk aangeduid als Ambt Hardenberg, sectie Z, nr. 1527 (gedeeltelijk),

nr. 1878 (gedeeltelijk), nr. 2243 (gedeeltelijk) en nr. 2242 (gedeeltelijk),

samen groot ca. 1,8 ha;

het binnen de bebouwde kom van de gemeente Hardenberg in de woonwijk "Baalder"

gelegen water, bestaande uit een waterloop met een lengte van circa 1 kilometer

en een breedte van circa 5 meter met enkele plaatselijke verbredingen tot 30 à

40 meter;

- de in de gemeente Vleuten-de Meern gelegen plas "Strijkviertel" aan de

noord-westelijke zijde van het verkeersplein Oudenrijn;

- de in de gemeente Utrecht gelegen wateren:

de binnen de bebouwde kom gelegen wateren voorzover eigendom van de gemeente,

met uitzondering van het Inundatiekanaal;

de 7 havens in het industriegebied "Lage Weide";

het water rondom de camping "de Berekuil" voor zover de hengelsport

plaatsvindt vanaf het terrein buiten voornoemde camping;

- de binnen de bebouwde kom van de in de kern Asperen, gemeente Lingewaal,

gelegen wateren:

de gracht rond de algemene begraafplaats aan de Heukelumseweg;

de vijver van Vermeer, gelegen aan de Eikenlaan;

- de binnen de gemeente Nieuwegein gelegen wateren voor zover eigendom van de

gemeente en voor zover gelegen binnen het gebied dat wordt begrensd door het

Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, het Lekkanaal en de rijkswegen A-2 en A-12,

betreffend de wateren in:

¨. bebouwde kom, met uitzondering van de watergangen langs de Buxtehudelaan,

alsmede rondom het wooncomplex "de Wiers" en de begraafplaats "Noorderveld";

de toekomstige woonwijk "Galecop";

- de binnen de gemeente Heerjansdam gelegen wateren voor zover eigendom van de

gemeente;

- de in de gemeente Avereest gelegen plas "Kotermeerstal";

- de in de gemeente Eemsmond gelegen wateren:

- de plas "het Oude Zwembad", kadastraal bekend gemeente Warffum, sectie E,

nummers 55 en 56;

- de gracht rond de algemene begraafplaats te Uithuizermeeden;

de in de gemeente Driebergen-Rijsenburg gelegen vijver "De Sluis", kadastraal

bekend sectie C, nr. 4045 (gedeeltelijk);

de in de gemeente Nunspeet gelegen wateren:

de vijver "'t Hul", kadastraal bekend sectie B, nrs. 7782, 6445, 7409 en 7120

(alle gedeeltelijk);

- de vijver in het Oranjepark, kadastraal bekend sectie A, nr. 2564

(gedeeltelijk);

- de noordzijde van de vijver in het Edzard Koningpark, kadastraal bekend sectie

A, nr. 4859 (gedeeltelijk);

- de binnen de bebouwde kom van de gemeente Delfzijl gelegen vijvers, voor zover

eigendom van de gemeente;

- de binnen de bebouwde kom van de gemeente Hoogezand-Sappemeer gelegen vijvers,

voor zover eigendom van de gemeente, met uitzondering van de vijvers gelegen

rondom de begraafplaats "De Stille Hof";

- de binnen de bebouwde kom van de gemeenste Appingedam gelegen vijvers, voor

zover eigendom van de gemeente;

- de binnen de bebouwde kom van de gemeente Wehl gelegen vijver Hessenveld,

kadastraal bekend sectie M7, nummer 66 (gedeeltelijk).

- de binnen de gemeente Houten gelegen wateren, voorzover eigendom van de

gemeente;

- de in de gemeente Nieuwleusen gelegen wateren:

¨. de vijver bij de "Van Ankumhof" en de sloot aan de noordzijde van de DS. van

Diemenstraat, kadastraal bekend sectie L, nr. 3507;

de vijvers aan de Rinkslag en Bolsterslag, kadastraal bekend sectie L, nr.

3746;

de vijver aan de hoek Bosmansweg en Zandspeur, kadastraal bekend sectie L,

nr. 3408;

¨. de vijvers aan de Koningin Wilhelminalaan, tussen het "Agnieten College,

locatie Nieuwleusen" en de Goudenregenstraat, kadastraal bekend sectie L, nr.

3752;

de vijvers in het bestemmingsplan "Westerbouwlanden", kadastraal bekend

sectie L, nrs. 326, 328, 329, 330, 342, 808, 1095, 1268, 1844, 3172, 3175, 3354,

3358 en 3360;

de vijvers aan de westzijde van de Koningin Wilhelminalaan, tussen de

Goudenregenstraat en Westerveen, kadastraal bekend sectie L, nr. 3691;

- de in de gemeente Bergen op Zoom gelegen wateren:

- de Parkvijver in het A. v. Duinkerkenpark, kadastraal bekend sectie H, nr.

4997;

- de Vissershaven, kadastraal bekend sectie G, nr. 7235;

- de Oude Binnenhaven, kadastraal bekend sectie G, nr. 7680;

- de Ganzenvijvers, kadastraal bekend sectie C, nrs. 3122 en 3798;

- de vijver bij de Potlodenlaan, kadastraal bekend sectie B, nr. 2165;

- de Heidevijver, kadastraal bekend sectie B, nr. B2191;

- de waterlopen op de Bergse Plaat, kadastraal bekend sectie M, nrs. 134, 525,

410, 933, 1156, 1270, 1680, 1790, 1792, 1865, 1892, 2172, 2175, 2177 en 2285.

- de in de gemeente Lichtenvoorde gelegen wateren:

- de vijver gelegen tussen de "Rietgors" en "Het Brook", kadastraal bekend,

sectie O, nr. 840;

- de vijver in het Flierbeekpark, gelegen tussen de Kievitstraat, de

Sleedoornstraat, de Lindestraat, de Frans ten Boschstraat, de Goudenregenstraat,

de Lijsterbesstraat en de Patrijsstraat, kadastraal bekend sectie O, nrs. 675 en

1000 en sectie I, nrs. 3253 en 3239;

- de meest noordelijk gelegen vijver in het Wentholtpark ten zuiden van de Rode

van Heeckerenstraat, kadastraal bekend sectie I, nr. 3633;

- de vijver gelegen tussen de Mercatorstraat en de Gebroeders Kettingstraat,

kadastraal bekend, sectie D, nr. 3459;

- de vijver in de kern Zieuwent, gelegen tussen de Pastoor Zanderinkstraat en de

Dorpsstraat, kadastraal bekend sectie L, nr. 366;

– de binnen de bebouwde kom van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gelegen wateren, voor zover eigendom van de gemeente, met uitzondering van de Waal;

– de binnen de bebouwde kom van de gemeente Someren gelegen vijvers:

– Slievenvijver;

– noordelijke en zuidelijke vijver in de Pasakker;

– vijver in het Julianapark.

Naar boven