Aanwijzing verboden middelen tot bedwelming

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 28-06-1985 t/m 31-12-2008

Aanwijzing verboden middelen tot bedwelming

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 2c, eerste lid, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Als middelen, bedoeld in artikel 2c, eerste lid, van de Visserijwet 1963, waarmede het verboden is vis te bedwelmen, te verwonden of te doden, worden aangewezen: kokkelbonen, tjoekvisje, ongebluste kalk, dynamiet en andere vergiftigde bedwelmende en ontplofbare stoffen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 21 april 1970. nr. J 950 (Stcrt. 81), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juni 1985.

's-Gravenhage, 29 april 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven