Aanwijzing wateren uitgesloten van ‘vrije’ hengel

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-06-1985 t/m 31-12-2006

Aanwijzing wateren uitgesloten van ‘vrije’ hengel

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 21, tweede lid. onderdeel c, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Van de bij de artikelen 577 en 579 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wateren, waarin op grond van het bepaalde in artikel 21, tweede lid. onderdeel c. van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) met niet meer dan één hengel zonder schriftelijke vergunning van de rechthebbende op het visrecht mag worden gevist, worden in het belang van een doelmatige visserij uitgezonderd:

  • a. het Amstelmeer en de daarmede in open verbinding staande wateren, het Balgzandkanaal, het zijkanaal van het Balgzandkanaal naar het Noordhollandskanaal tot aan de schutsluis, de van Ewijksvaart en het Waard- en Groetkanaal;

  • b. het Alkmaardermeer, met de daaraan gelegen open havens en inhammen, alsmede het Uitgeestermeer en de Oude Nie;

  • c. de Disseldorpervaart, het Slikkerdiep, de Startingervaart en de Schulpvaart, gelegen in de Groot-Limmerpolder;

  • d. de Rotte en de Bleiswijkse- of Rottemeren;

  • e. het Brielse Meer, het Scheepvaart- en voedingskanaal westelijk van de daarin gelegen sluizen en het Kanaal door Voorne, met de aan die wateren gelegen open havens en inhammen;

  • f. de Binnendijkse Maas, de Boezemvaart en de Strijense haven;

  • g. het Veerse Meer;

  • h. de wateren gelegen in het ingedijkte gedeelte van de Lauwerszee;

  • i. de Grevelingen en het oostelijk van de afsluitdam gelegen gedeelte van het Brouwershavensche Gat met de aan die wateren gelegen open havens en inhammen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 21 april 1970 (Stcrt. 81) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juni 1985.

's-Gravenhage, 29 april 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven