Maximering ziekengelduitkering ten aanzien van zieke werklozen

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 19-05-1985 t/m 24-09-2008

Maximering ziekengelduitkering ten aanzien van zieke werklozen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf;

Gelet op artikel 29, tiende lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het netto-ziekengeld van de werknemer, bedoeld in artikel 7 dan wel artikel 46 van de Ziektewet, wiens ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is ontstaan vóór of op 1 januari 1985, bedraagt, in afwijking van artikel 29, eerste lid, van die wet, niet meer dan de netto-uitkering krachtens de Werkloosheidswet, die de werknemer op 1 januari 1985 zou hebben ontvangen indien hij daarop recht zou hebben kunnen doen gelden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst werkt terug tot en met 1 januari 1985.

's-Gravenhage, 26 april 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven