Aanwijzing opsporingsambtenaren Handelsregisterwet

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 16-04-1985 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren Handelsregisterwet

De minister van Justitie.

Gelet op de artikelen I onder 1 en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten.

Besluit in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • 1 de controleurs van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Handelsregisterwet voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;

  • 2 te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking

's-Gravenhage, 11 april 1985

De

minister

voornoemd,
Namens de minister.
Het

plaatsvervangend hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht

.
Naar boven