Besluit erkenning categorieën van instellingen Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-02-2000 t/m 31-12-2005

Besluit van 1 februari 1985, houdende toepassing van artikel 8a, tweede lid, van de Ziekenfondswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 oktober 1984, DG Vgz/VTA/VE, nr. 49579;

Gelet op artikel 8a, tweede lid, van de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad (advies van 24 mei 1984, SV/ERK/22677);

De Raad van State gehoord (advies van 18 december 1984, nr. W 13.84.0598/23.4.51);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 januari 1985, DG Vgz/VTA/VE, nr. 51218;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van de Ziekenfondswet wordt een instelling, behorende tot een of meer van de hierna genoemde categorieën van instellingen, aangemerkt als toegelaten:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van zijn plaatsing in het Staatsblad en werkt terug tot 1 januari 1983.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 1 februari 1985

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

Uitgegeven de eenentwintigste februari 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven