Vrijstellingsregeling vispasta (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 14-02-1985 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling vispasta (Warenwet)

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de staatssecretaris van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;

Gelet op artikel 14, vierde lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot wederopzegging wordt vrijstelling verleend van het in artikel 5, eerste lid, onder e, aanhef, van het Visbesluit (Warenwet) (Stb. 1940, 840) vervatte verbod betreffende de aanwezigheid van andere ingrediënten dan de aldaar bedoelde, ten aanzien van de als ‘vispasta’ of ‘vispaté’ aangeduide waar, voor zover het betreft de volgende in deze waar toegelaten ingrediënten, met inachtneming van de daarbij vermelde beperkingen;

  • a. het verdikkingsmiddel xanthaangom (E 415), tot ten hoogste 0,03%;

  • b. de antioxydanten L-ascorbinezuur (E 300), de natrium- en calciumzouten ervan (resp. E 301 en E 302), alsmede citroenzuur (E 330) en de natrium-, kalium- en calciumzouten ervan (resp. E 331, E 332 en E 333), tot een totale hoeveelheid van ten hoogste 0,025%;

  • c. produkten afkomstig van sterk aromatische gewassen welke ten doel hebben de waar een bijzondere smaak te verlenen.

 • 2 In de in het eerste lid genoemde aanduidingen mag het woorddeel ‘vis’ vervangen worden door de naam, onderscheidenlijk namen van de betreffende vissoort, onderscheidenlijk vissoorten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

 • 3 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling vispasta (Warenwet).

Leidschendam, 24 januari 1985

De

staatssecretaris

van

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

,

J. P. van der Reijden

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

P. H. van Zeil

Naar boven