Regeling plaatsing opgavebussen

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 17-11-2000 t/m 31-07-2006

Regeling plaatsing opgavebussen

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 (Stb. 666);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De opgavebussen als bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a, van de Regeling bijhouden EEG-logboek en opgave zeevis 1987 (Stcrt. 194) zijn geplaatst dan wel opgehangen in de volgende plaatsen:

 • Breskens (gemeente Oostburg), aan de noordzijde van het gebouw van de visafslag

 • Vlissingen aan de noordzijde van het gebouw van de visafslag,

 • Nieuwdorp (gemeente Borsele), naast de toegangsdeur van het kantoor van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, aan de Bijleveldkade 9,

 • Colijnsplaat (gemeente Kortgene), aan de noordzijde van het gebouw van de visafslag,

 • Stellendam (gemeente Goedereede), aan de noordzijde van het gebouw van de visafslag,

 • Scheveningen (gemeente 's-Gravenhage), aan de oostzijde, op de loswalkade, van het gebouw van de visafslag, en aan de muurzijde van het gebouw ‘De 4master’ aan de Dr. Lelykade 10b,

 • IJmuiden (gemeente Velzen), aan de westzijde van het havenkantoor van Zeehaven IJmuiden N.V., in de visafslag van de Hollandse Visveiling IJmuiden B.V. in de gevel aan de zuidzijde van hal D3 en de gevel aan de zuidzijde van hal E5 en aan het havenkantoor zuidzijde van Zeehaven IJmuiden N.V., gelegen aan de Trawlerkade,

 • Den Helder, aan de waterzijde van de visafslag en aan de Onderzeebootkade ter hoogte van steiger 38 en aan het Nieuwe Diep ter hoogte van steiger 44,

 • Den Oever, (gemeente Wieringen), nabij de ingang aan de noordwestzijde, oude gedeelte van het gebouw van de visafslag,

 • Harlingen, aan de oostzijde van het gebouw van de visafslag en aan de achterzijde van loods SSM aan de Nieuwe Willemshaven,

 • Lauwersoog (gemeente Ulrum), nabij de ingang aan de zuidzijde van het gebouw van de visafslag en aan de oostzijde, nieuwe oostvleugel, van het gebouw van de visafslag en nabij de garnalenzeef op de binnenzijde van de noordmuur van de visafslag Lauwersoog,

 • Delfzijl, aan de noordzijde van de loods aan de Handelskade West 12 en in de hal van het havenkantoor aan de Farnsummerhaven,

 • Termunterzijl (gemeente Delfzijl), aan de zuidzijde van de muur van het afvaleiland, gevestigd aan het Plankpad tegenover de lossteiger,

 • Eemshaven (gemeente Eemsmond), naast de toegangsdeur van het kantoor van het Veem- en factorbedrijf Eemshaven BV aan de Eemshornweg 9,

 • Urk, aan de noordzijde van het gebouw van de ‘oude visafslag’, Burg. J. Schipperkade 4, en aan het hek van de hoofdingang van de ‘nieuwe visafslag’ (NV Visafslag Urk), Westwal 2,

 • Schore (gemeente Kapelle): bij de oprit van de noordelijke toegangsweg naar de loswal,

  Bergsediepsluis (gemeente Tholen): bij de meest westelijk gelegen lossteiger van de Buitenvoorhaven,

 • Noordpolderzijl (gemeente Eemsmond), in de hal van de visafslag aan de Zijlweg 2,

 • Terneuzen, aan de brug bij de losponton in de haven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling plaatsing opgavebussen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 15 januari 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven