Overgangsregeling loonbelasting 1984–1985

Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1985.
Geldend van 01-01-1985 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-1985

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1985)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1985 Nieuwe-regeling 21-12-1984 Stcrt. 1984, 253 084-3326 21-12-1984 Stcrt. 1984, 253
Naar boven