Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 43

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Provinciewet
  Artikel: 79l
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 46a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen 93, 95, 98
 2. Regeling informatieverstrekking sisa
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina