Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 41

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Nevenfunctie-circulaire 1995
  Tekst: tekst
 2. Provinciewet
  Artikel: 79l
 3. Wet Nationale ombudsman
  Artikelen: 1a, 1b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen 93, 95, 98
 2. Regeling informatieverstrekking sisa
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina