Wet gemeenschappelijke regelingen

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
    Artikelen 103e, 93, 95, 98
  2. Regeling informatieverstrekking sisa
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-06-2018 Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
01-01-2015 Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 306 33597 19-11-2014 Stb. 2014, 466
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 1
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 610 22893 11-11-1993 Stb. 1993, 610
01-01-1985 Nieuwe-regeling 20-12-1984 Stb. 1984, 667 16538 27-12-1984 Stb. 1984, 676
Wijziging 20-12-1984 Stb. 1984, 668 18781 27-12-1984 Stb. 1984, 676

Opmerkingen

  1. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven