Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Gemeentewet
  Artikel: 81l
 2. Leerplichtwet 1969
  Artikelen: 18, 21, 21a
 3. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
  Artikel: 1
 4. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen 103e, 93, 95, 98
 2. Regeling informatieverstrekking sisa
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina