Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 13-06-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 78aa

Informatie geldend op 13-06-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
    Artikelen 103c, 103e, 93, 95
Terug naar begin van de pagina