Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 13-06-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 1

Informatie geldend op 13-06-2018

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
    Artikelen 93, 95, 98
  2. Regeling informatieverstrekking sisa
    Artikel 1
Terug naar begin van de pagina