Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 7a

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2027 Vervallen 10-02-2017 Stb. 2017, 52 34356 10-02-2017
samen met
23-02-2022
Stb. 2017, 67
samen met
Stb. 2022, 84
Inwtr. 1
01-03-2017 Nieuw 10-02-2017 Stb. 2017, 52 34356 10-02-2017 Stb. 2017, 67

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/52 gesteld op 1 maart 2022.1)
Naar boven