Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 30-09-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2023 Wijziging 07-06-2023 Stb. 2023, 229 35688 07-06-2023 Stb. 2023, 259 Alg. 1
01-10-2010 Wijziging 17-06-2010 Stb. 2010, 242 31813 14-07-2010 Stb. 2010, 292
01-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 692 23252 22-12-1993 Stb. 1993, 694
01-10-1986 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 22-06-1986 Stb. 1986, 436

Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2023/229 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven