Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  Artikel: 2
 2. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikelen: 6, 10, 16, 22, 28, 60a
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 10
  Artikel: 22
 4. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: 2.4.2.5, 6-2, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: 2.4.2.6, 6-1-a, 6-1-b, 6-1-f, 6-1-g, 6-1-n, 6-4, 6-8, 6-9, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: 2.4.2.6, 6-1-a, 6-1-f, 6-1-g, 6-3, 6-4, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1, 2, 4
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: 2.4.2.6, 6-1-a, 6-1-b, 6-1-f, 6-1-g, 6-6, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 8. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: 2.4.2.6, 6-1-a, 6-1-b, 6-1-e, 6-1-g, 6-3, 6-4, 6-6, 6-7, 6-9, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1, 2
 9. Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikelen: 6a, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 28
 10. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid en aanpassing regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)
  Artikel: II
 11. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikelen: II, V
 12. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34632
01-10-2023 Wijziging 07-06-2023
samen met
17-11-2021
Stb. 2023, 229
samen met
Stb. 2021, 572
35688
samen met
35859
07-06-2023 Stb. 2023, 259 Alg. 1
01-04-2022 Wijziging 17-11-2021 Stb. 2021, 572 35859 17-12-2021 Stb. 2021, 642
01-03-2017 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 52 34356 10-02-2017 Stb. 2017, 67
01-04-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 481 33514 20-03-2014 Stb. 2014, 133
10-10-2010 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 339 32186 30-09-2010 Stb. 2010, 388 Inwtr. 2
01-10-2010 Wijziging 17-06-2010 Stb. 2010, 242 31813 14-07-2010 Stb. 2010, 292
01-03-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1 Alg. 3
01-04-2003 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 222 28039 15-03-2003 Stb. 2003, 118
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
01-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 660 19112 13-12-1985 Stb. 1985, 661
01-01-1985 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 20-12-1984 Stb. 1984, 655

Opmerkingen

 1. Artikel V van Stb. 2023/229 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Treedt in werking om 00:00 uur in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.2)
 3. Artikel III van Stb. 2008/270 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven