Rijkswet op het Nederlanderschap

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  Artikel: 2
 2. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikelen: 6, 10, 16, 22, 28, 60a
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 10
  Artikel: 22
 4. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: 6-2, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: 6-1-a, 6-1-f, 6-1-n, 6-4, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: 6-1-a, 6-1-f, 6-1-g, 6-4, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1, 2, 4
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: 6-1-a, 6-6, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 8. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: 6-1-a, 6-1-f, 6-4, 6-6, 6-7, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1, 2
 9. Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikelen: 6a, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 28
 10. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid en aanpassing regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)
  Artikel: II
 11. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikelen: II, V
 12. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina